Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  Info de interes public   >  Rapoarte de Activitate   >  Raport de activitate 2012

Raport de activitate 2012

RAPORT DE ACTIVITATE
al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin,
al Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap  pentru Adulţi Caraş-Severin
şi respectiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,
pe perioada 01.01.2012 – 31.12.2012

I. Activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin

Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin este organizată şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare şi respectiv celor ale Hotărârii Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, ca organ de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu activitate decizională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului.
Având în vedere că problematica supusă dezbaterilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a însumat două domenii – unul social şi unul medical – în anul 2012 au avut loc un număr de 51 de şedinţe, din care 24 de şedinţe au fost ordinare, iar 27 de şedinţe au fost extraordinare. Toate ședinţele s-au desfăşurat la sediul Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin.
În perioada 01.01.2012 – 31.12.2012, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, pe baza propunerilor prezentate de către personalul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, a procedat la adoptarea unui număr de 2261de hotărâri, după cum urmează:
a. 318 hotărâri au fost adoptate pentru soluţionarea cazurilor vizând protecţia specială a unor copii aflaţi în situaţii de risc, precum şi pentru instrumentarea unor cauze privind asistenţii maternali profesionişti:
1) instituirea măsurii de protecţie speciale a plasamentului                             –    4 hotărâri;
2) instituirea măsurii de protecţie speciale a supravegherii specializate                   –    1 hotărâre;
3) eliberarea unor atestate de asistent maternal profesionist                           –  13 hotărâri;
4) reînnoirea unor atestate de asistent maternal profesionist                           -189 hotărâri;
5) modificărea unor atestate de asistent maternal profesionist                                    –  18 hotărâri;
6) încetarea valabilității unor atestate de asistent maternal profesionist                   –  20 hotărâri;
7) revocarea unor măsuri de protecție specială                                                  –  46 hotărâri;
8) modificarea unor măsuri de protecţie specială                                              –  27 hotărâri;
b. 1943 de hotărâri cu privire la copiii cu dizabilităţi şi respectiv la copiii pentru care s-a decis orientarea şcolară. Dintre acestea, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a adoptat următoarele hotărâri:

 • 404 de hotărâri pentru cazurile de expertizare (cazuri noi);
 • 1421 de hotărâri pentru cazurile de reexpertizare (cazuri de reevaluare);
 • 83 de hotărâri de revocare a hotărârilor iniţiale de încadrare într-un grad de handicap (ca urmare a împlinirii vârstei de 18 ani sau a decesului);
 • 20 de hotărâri de orientare şcolară (perioada 01.01. – 31.03.2012);
 • 13 hotărâri de recuperare;
 • 2 hotărâri de respingere.

Tot în perioada raportată, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a eliberat un număr de 1860 certificate, dintre care:

 • 1827 de certificate de încadrare a copilului într-un grad de handicap;
 • 20 de certificate de orientare şcolară, dintre care:

–    11 cazuri program de sprijin;
–     7 cazuri de orientare la şcoli speciale:

       • Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Aurora”  Reșița: 5;
       • Școala Specială Bocșa : 1;
       • Colegiul Tehnic Cărășan Reșița: 1.

–        1 caz de şcolarizare la domiciliu;
–        1 caz de orientare la unități școlare speciale din alte județe;
–              13 cazuri de recuperare:

       • Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Primăvara” Reșița: 11;
       • Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeș: 2.

 

II. Activitatea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin

În ceea ce priveşte activitatea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin, menţionăm că, în anul 2012, au fost eliberate în total un număr de 4238 de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap. Dintre acestea, 1389 de certificate au fost întocmite pentru cazurile noi, iar 2849 de cauze au vizat cazurile de reevaluare.

 

Tot în această perioadă, a fost depus un număr de 148 de contestaţii cu privire la acordarea gradului de handicap, care au fost înaintate spre soluţionare Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bucureşti.

III. Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Înfiinţată în temeiul prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, precum şi celor ale Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin este organizată şi funcţionează ca instituţie publică de specialitate, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, având ca obiectiv principal realizarea, la nivel judeţean, a măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.
Investită fiind cu rolul de a aplica politicile şi strategiile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi-a axat activitatea pe îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor care îi revin, potrivit legii, în toate materiile anterior enunţate.

1. Activitatea de prevenire şi intervenţie în regim de urgenţă

Întrucât, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, a fost înfiinţat şi funcţionează Serviciul de Urgenţă, compartiment de specialitate care asigură, în regim de permanență – Telefonul Copilului 983) asistenţă şi sprijin copiilor aflaţi în situaţie de risc, această instituţie publică de specialitate a preluat, în perioada de timp la care ne raportăm, un număr total de 402 sesizări, făcute de către diverse persoane fizice şi persoane juridice, prin intermediul Telefonului Copilului (983), al telefonului Direcţiei şi respectiv prin intermediul Asociației Telefonului Copilului, sesizări care au vizat un număr total de 478 de cazuri.

Telefonul Copilului
În anul 2012, au fost înregistrate în total 170 de apeluri, dintre care: 19 au fost mute, 26 de apeluri au fost greşite, restul de 125 de apeluri fiind preluate pentru un număr de 152 copii, după cum urmează:

 • pentru 66 de copii, cazurile au fost referite altor instituţii de specialitate;
 • pentru 20 de copii, cazurile au fost referite altor servicii de specialitate din cadrul Direcţiei;
 • pentru 34 de copii s-a instituit măsura plasamentului în regim de urgenţă:

– la centrul de primire în regim de urgenţă a copilului – 29 copii;
– la asistenţi maternali profesionişti – 5 copii.

 • pentru 32 de copii, cazurile au fost închise.

Asociația Telefonul Copilului
Prin intermediul Asociației Telefonul Copilului, în anul 2012, au fost preluate 3 sesizări pentru un număr de 3 copii, dintre care:

 • pentru 1 copil – cazul a fost referit la serviciul public de asistenţă socială din subordinea unui consiliu local;
 • pentru 1 copil – a fost dispusă măsura plasamentului în regim de urgență;
 • pentru 1 copil – sesizarea nu a avut obiect.

Telefonul Direcţiei
Prin intermediul telefonului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin au fost preluate un număr de 46 de sesizări cu privire la un număr de 91 de copii. Cazurile acestor copii au fost instrumentate, după cum urmează:
–   pentru un număr de 8 copii, directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a dispus măsura specială a plasamentului în regim de urgenţă la:
– centrul de primire în regim de urgenţă a copilului – pentru 3 copii;                   
– asistenţi maternali profesionişti – pentru 5 copii;

 • 42 de cazuri au fost referite altor instituţii de specialitate;
 • 16 cazuri au fost referite unor servicii din cadrul  Direcţiei;
 • 25 de cazuri au fost clasate;

În ceea ce priveşte sesizările făcute în scris, de către diferite persoane fizice, în anul 2012, trebuie să precizăm că acestea au fost în număr de 35 și au vizat un număr de 49 de copii, dintre care, pentru un număr de 20 de copii a fost dispusă, de către directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, măsura plasamentului în regim de urgenţă la:

 • asistenţi maternali profesionişti – pentru 4 copii;
 • centrul de primire în regim de urgenţă a copilului – pentru 16 copii;

De asemenea, pentru ceilalți 29 de copii, cazurile au fost soluționate după cum urmează:

 • acordarea de servicii de consiliere de specialitate – 2 copii;
 • referire către alte instituții publice: 13 copii;
 • referire către servicii din cadrul Direcției: 1 copil;
 • clasare: 13 copii.

În aceeaşi ordine de idei, menţionăm că, pentru un număr de 168 de copii au fost formulate un număr de 148 de sesizări de către persoane juridice, sesizări care au fost finalizate după cum urmează:
20 de cazuri au fost clasate;
90 de cazuri au fost referite altor instituţii publice;
–  2 cazuri au fost referite unor servicii din cadrul Direcţiei;
–  56 de cazuri au vizat măsura de protecție specială a plasamentulului în regim de urgenţă la:
– centrul de primire  în regim de urgenţă a copilului: 33 de copii;
– asistenţi maternali profesionişti: 23 de copii.

De asemenea, în cursul anului 2012, Direcţia Protecţia Copilului, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a sesizat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin cazurile referitoare la repatrierea unui număr de 4 copii.
În anul 2012, unităţile sanitare de pe raza judeţului Caraş-Severin au sesizat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin cazurile a unui număr de 11 copii care au fost părăsiţi/abandonați în aceste unităţi de profil. Dintre aceștia, 10 cazuri au vizat măsura de protecție specială a plasamentului în regim de urgență la asistenţi maternali profesionişti, iar pentru un copil s-a dispus măsura de protecție specială a plasamentului în regim de urgență, la o unitate rezidențială din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
O situaţia aparte o reprezintă cazurile de violenţă și abuz asupra copiilor. Astfel, prin sesizarea sa, numitul P.D.C. a solicitat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin instituirea tutelei, faţă de copilul B.R.C., deoarece minora în cauză a fost obligată de către mama sa, numita M.C.I. să întreţină relaţii sexuale cu soţul său, numitul M.A. În cererea sa, petentul a mai precizat că minora B.R.C. a fost abuzată fizic, în repetate rânduri, de către mama sa şi respectiv de către soţul acesteia.
În vederea clarificării aspectelor sesizate, asistentul social şi respectiv psihologul desemnaţi să asigure instrumentarea acestui caz, la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, s-au deplasat de urgență la domiciliul familiei în cauză.
Din discuţiile purtate cu numiţii P.E. şi respectiv P.D.C. a rezultat că minora B.R.C. s-a prezentat la domiciliul lor, plângând și respectiv, mărturisindu-le faptul că, timp de câteva luni, a fost obligată de către mama sa, numita M.C.I., să întreţină relaţii sexuale cu numitul M.A., fiind, de asemenea, obligată de către soţii M. să privească în timp ce aceştia întreţineau relaţii sexuale. Datorită traumei suferite de către minora B.R.C. s-a decis includerea acesteia într-un program de consiliere psihologică, la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin. Precizăm ca Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a sesizat Inspectoratul de Poliție al Județului Caraș-Severin, cei doi abuzatori fiind arestați și cercetați în dosare penale.
Consilierea psihologică a minorei în cauză s-a realizat pe perioada 04.01.2012-02.11.2012 şi  a avut următoarele obiective: depăşirea traumei suferite de către copil ca urmare abuzului suferit; evitarea retraumatizării copilului în relaţia sa cu autorităţile; refacerea stimei de sine şi a demnităţii lezate ale copilului; implicarea copilului în activităţi extracurriculare utile care să-l valorizeze; integrarea corespunzătoare a copilului vizat în grupul de covârstnici şi stimularea interesului copilului în cauză pentru activitatea şcolară.
Consilierea psihologică a bunicii materne a minorei la care ne referim, numita P.E., s-a axat pe înţelegerea importanţei pe care o are pentru nepoata sa suportul afectiv şi respectiv încrederea din partea familiei.           
Prin intermediul şedinţelor de consiliere psihologică, minora B.R.C. a devenit conştientă de riscurile care pot apărea în comunicarea cu persoanele necunoscute întâlnite în cadrul reţelelor de socializare şi a înţeles faptul că trebuie să fie foarte precaută şi respectiv selectivă în ceea ce priveşte persoanele cu care comunică. De asemenea, minora la care ne referim s-a integrat bine în grupul de covârstnici, manifestă interes pentru activitatea şcolară, implicându-se totodatată și în diverse activităţi extracurriculare. Minora în cauză comunică foarte bine cu bunica sa maternă şi respectiv cu cei doi unchi ai săi, devenind totodată mai încrezătoare în forţele proprii şi respectiv depăşindu-și sentimentele de culpabilitate şi de ruşine legate de abuzul pe care l-a suferit din partea mamei sale şi a soţului acesteia.

2. Activitatea juridică

Activitatea juridică este desfăşurată în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin de către Serviciul Contencios, compartiment de specialitate care asigură reprezentarea intereselor acestei instituţii publice şi respectiv pe cele ale Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin (atunci când i se deleagă reprezentarea) în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor organe jurisdicţionale. Acest serviciu asigură, la cerere, consultanță de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor și prestațiilor de asistență socială și protecția copilului, facilitează exercitarea de către potențialii beneficiari a drepturilor pe care le au, potrivit, legii și acordă sprijin și asistență părinților copiilor separați de familiile lor, în vederea reintegrării în familie a acestora.
Referitor la activitatea juridică a Serviciului Contencios, pe parcursul anului 2012, precizăm că specialiştii acestui compartiment de profil au depus și au susținut în fața instanţelor de judecată nu mai puţin de 384 de acţiuni, care au vizat următoarele aspecte:

 • instituirea măsurii de protecţie speciale a plasamentului – 79 de cauze;
 • modificarea măsurilor de protecție specială – 50 de cauze;
 • încetarea măsurilor de protecţie speciale a plasamentului – 105 cauze;
 • acordarea în continuare a protecţiei speciale (măsura de protecţie specială a plasamentului pe durata continuării studiilor școlare sau pe o perioadă de până la 2 ani) – 41 de cauze;
 • instituirea măsurii de protecţie speciale a supravegherii specializate – 1 cauză;
 • instituirea măsurii de protecţie alternative a tutelei – 10 cauze;
 • decădere din drepturile părinteşti – 1 cauză;
 • instituirea măsurii de protecţie speciale a plasamentului în regim de urgenţă pe cale de ordonanţă preşedinţială – 1 cauză;
 • pretenţii – 3 cauze;
 • acţiuni în restituire – 3 cauze;
 • litigii privind funcţionarii publici – 78 de cauze.
 • alte cauze – 12 cauze.

Pe parcursul anului 2012, Serviciul Contencios a asigurat verificarea, din punct de vedere al legalității, a documentaţiilor depuse la Compartimentul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi, de către persoanele care au solicitat evaluarea/reevaluarea unui număr de 1902 copii cu dizabilități, în vederea încadrării lor într-un grad de handicap.

3. Activitatea referitoare la copiii cu dizabilități

În perioada 01.01.-31.12/2012, în cadrul Compartimentului de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități au fost evaluate/reevaluate nu mai puțin de 1902 dosare, dintre care :

 • 413 dosare evaluate în vederea încadrării copiilor într-un grad de handicap (cazuri noi);
 • 1489 de dosare reevaluate în vederea reîncadrării copiilor într-un grad de handicap (cazuri de reevaluare).

În altă ordine de idei, menționăm că două dintre complexele de servicii sociale ale Direcției asigurau, la sfârșitul anului 2012, servicii de recuperare/reabilitare pentru un număr total de 147 de beneficiari, astfel:
– Complexul de Servicii Sociale Oravița – 59 de beneficiari;
– Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeș – 88 de beneficiari.

4.Activitatea în domeniul adopţiei

Serviciu de specialitate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, Serviciul de Adopţii şi Postadopţii are ca atribuţii principale clarificarea situației juridice (deschiderea procedurii adopției interne, consiliere/informare părinți etc.) a tuturor copiilor adoptabili de pe raza judeţului Caraş-Severin, precum şi identificarea, pregătirea şi evaluarea potenţialelor persoane/familii adoptatoare, care au domiciliul în România şi care doresc să adopte.
Astfel, în perioada 01.01.2012 – 31.12.2012, la nivelul Serviciului de Adopţii şi Postadopţii a fost instrumentat  un număr de 177 de cazuri, dintre care:

 • 84 de cazuri preluate în scopul deschiderii procedurii adopției interne față de copiii vizați;
 • 24 de cazuri de evaluare în vederea eliberării atestatului de persoană/familie adoptatoare care, până la finele anului 2012, au fost soluţionate după cum urmează:

a) pentru 18 solicitări, directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a emis un număr de 18 dispoziţii privind eliberarea atestatului de persoană/familie considerată ca fiind aptă să adopte, precum şi un număr identic de atestate, pentru potenţialii adoptatori;
b) pentru una dintre solicitări, directorul executiv al acestei instituţii a emis o dispoziție de respingere a cererii de eliberare a atestatului de persoană/familie considerată ca fiind aptă să adopte;
c) un număr de 5 cereri sunt în curs de evaluare în anul 2013;

 • 53 de cazuri aflate în perioada de monitorizare trimestrială post-adopţie;
 • 3 cazuri aflate în perioada de monitorizare bilunară ca urmare a încredinţării în vederea adopţiei;
 • 13 dosare clasate, ca urmare a finalizării monitorizării post-adopţie.

În ceea ce privește activitatea juridică desfășurată, pe perioada raportată, de către Serviciul de Adopţii şi Postadopţii, precizăm că specialiștii acestui compartiment de profil au depus și au susținut în fața instanţelor de judecată un număr de 110 cauze, după cum urmează:
– 73 de dosare cu propunerea de deschidere a procedurii de adopţie internă (59 de sentinţe civile definitive);
–  3 cazuri privind încredinţarea în vederea adopţiei (3 sentințe civile definitive), dintre care 1 copil a fost încredinţat la o familie din alt judeţ;
– 13 dosare privind încuviinţarea adopţiei unui număr similar de copii (9  sentinţe civile irevocabile);
–     1 caz de adopție a copilului de către soțul părintelui adoptiv;
–  20 de dosare depuse pentru menținerea măsurilor de protecție specială.
De asemenea, în anul 2012, la nivelul Serviciului de Adopţii şi Postadopţii au fost organizate în total 3 sesiuni de pregătire adresate persoanelor/familiilor potenţial adoptatoare, în lunile martie, aprilie-mai și octombrie 2012, sesiuni la care au luat parte, în total, 30 de participanți.

5. Măsura de protecţie specială a plasamentului

În ceea ce priveşte situația copiilor ocrotiți prin intermediul sistemului județean de protecție a copilului, precizăm că Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin asigura, la finele anului precedent, instrumentarea unui număr de 1291 de cazuri care vizau un număr similar de copii, după cum urmează:

Tipul măsurii de protecţie

La 31.12.2011

La 31.12.2012

Diferenţe (+/-) 31.12.2012 faţă de 2011

Nr. total copii din care :

1349

1291

-58

Þ tip familial

1043

994

-49

Þ tip rezidenţial, din care:

306

297

-9

– centre de plasament publice

264

258

-6

– centre de plasament private

42

39

-3

Aşa cum rezultă şi din tabelul anterior prezentat, în perioada raportată, s-a înregistrat o scădere a numărului de copii lipsiţi de ocrotire părintească, copii pentru care s-a impus instituirea măsurii de protecţie speciale a plasamentului. De asemenea, considerăm ca fiind un aspect pozitiv şi ponderea relativ scăzută a numărului de copii ocrotiţi în unităţile rezidenţiale, faţă de numărul copiilor ocrotiţi într-un mediu familial.

      • 5.a) Măsura de protecţie specială a plasamentului în mediul familial

 

În ceea ce priveşte instituirea măsurilor de plasament într-un mediu familial, pe perioada 01.01.2012 – 31.12.2012, menţionăm că un număr de 994 de copii beneficiau, la finele anului trecut, de măsura de protecţie specială la care ne referim, după cum urmează:

 

Plasamente

La 31.12.2011

La 31.12.2012

Diferenţe (+/-) 31.12.2012 faţă de finele anului 2011

Nr. total de copii din care :

1043

994

-49

Þ la rude până la gradul IV

392

365

-27

Þ la alte familii/persoane

58

52

-6

Þ la AMP

593

577

-16

5.b) Măsura de protecţie specială a plasamentului în unităţi rezidenţiale

În mod corespunzător, în unităţile rezidenţiale de pe raza judeţului Caraş-Severin, la sfârşitul anului 2012, cei 297 de beneficiari erau ocrotiţi, după cum urmează:

 

Centre de Plasament

La 31.12.2011

La 31.12.2012

Diferenţe (+/-) 31.12.2012 faţă de 31.12.2011

Nr. total de beneficiari  din care:

306

297

-9

Þ centre de plasament publice

264

258

-6

Þ centre de plasament private

42

39

-3

5.c) Reevaluarea periodică a cazurilor

În ceea ce priveşte acest aspect, trebuie să menţionăm că, pe perioada raportată, au fost întocmite şi vizate de către directorul executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin nu mai puţin de 5024 rapoarte periodice de reevaluare, după cum urmează:
2308 de rapoarte vizând reevaluarea cazurilor copiilor ocrotiţi de către asistenţii            maternali profesionişti;
1460 de rapoarte referitoare la reevaluarea cauzelor copiilor protejaţi de către alte  familii sau persoane (inclusiv rude de gradul IV);
1032 de rapoarte privind reevaluarea situaţiei copiilor instituţionalizaţi în unităţile de profil de pe raza judeţului Caraş-Severin.
212 rapoarte trimestriale de monitorizare post-adopţie;
–     12 rapoarte bilunare de monitorizare a încredințării în vederea adopției.

5.d)  Încetarea măsurilor de protecţie specială

În ceea ce priveşte încetarea măsurilor de protecţie, pe perioada 01.01.2012 – 31.12.2012, menţionăm că activitatea în cauză s-a concretizat prin încetarea măsurii de protecţie specială a plasamentului pentru nu mai puţin de 151 de beneficiari, şi anume:

 • în 80 de cazuri au fost revocate măsurile de protecţie instituite anterior, ca urmare a împlinirii de către beneficiar a vârstei prevăzute de lege:

a) încetarea măsurilor de protecţie specială pentru copiii din centrele rezidenţiale din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin – 30 de cazuri;
b) încetarea măsurilor de protecţie specială pentru copiii din centrele de plasament ale organismelor neguvernamentale – 12 cazuri;
c) încetarea măsurilor de protecţie specială pentru copiii care au beneficiat de ocrotire la rude – 24 de cazuri;
d) încetarea măsurilor de protecţie specială pentru copiii care au beneficiat de ocrotire la alte persoane / familii – 5 cazuri;
e) încetarea măsurilor de protecţie specială pentru copiii care au beneficiat de ocrotire la asistenţi maternali profesionişti – 9 cazuri.

 • în 40 de cazuri s-a decis revenirea în mediul familial, după cum urmează:

a) revenirea în mediul familial a copiilor care au beneficiat de ocrotire la asistenţi maternali profesionişti – 9 cazuri;
b) revenirea în mediul familial a copiilor din centrele rezidenţiale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin – 18  cazuri;
c) revenirea în mediul familial a copiilor care au beneficiat de ocrotire la rude – 12 cazuri;
d) revenirea în mediul familial a copiilor care au beneficiat de ocrotire la alte persoane/familii de plasament: 1 caz.

 • în 31 de cazuri a încetat măsura de protecţie specială din alte cauze (deces, adopţie, declinare etc.)

a) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii care au beneficiat de ocrotire la asistenţi maternali profesionişti – 11 cazuri;
b) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii din centrele rezidenţiale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin – 10 cazuri;
c) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii care au beneficiat de ocrotire la rude – 9 cazuri;
d) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii care au beneficiat de ocrotire la persoane/familii – 1 cazuri;

6.Protecţia persoanelor cu dizabilităţi

În ceea ce priveşte activitatea Compartimentului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap menţionăm că, în cursul anului 2012, au fost instrumentate nu mai puţin de 4250 de dosare, în scopul înaintării acestora către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin.
În perioada 01.01.-31.12.2012, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a asigurat plata drepturilor financiare şi respectiv acordarea facilităţilor prevăzute de lege pentru un număr de 11833 persoane cu handicap, dintre care 1627 sunt copii, iar 10206 erau adulţi.
Tot în anul 2012, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a eliberat un număr de 711 de acorduri pentru indemnizaţia de însoţitor  a persoanei cu handicap şi respectiv 214 de acorduri în vederea angajării unui asistent personal, prin intermediul Serviciului de Asistenţă a Persoanelor Vârstnice şi Adulte cu Handicap.
Referitor la protecţia de tip rezidenţial a persoanelor adulte cu handicap, în centrele rezidenţiale de profil din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, menţionăm că, la data de 31.12.2012, unităţile în cauză ocroteau în total un număr de 162 de beneficiari, după cum urmează:
–  Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa: 97 de beneficiari;
– Complexul de Servicii Sociale „Sf. Maria” Reşiţa – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă: 26 beneficiari;
– Complexul de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă: 39 de beneficiari.

7. Activitatea Comisiei de Disciplină

În perioada raportată, la nivelul Comisiei de Disciplină a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, au fost depuse 2 sesizări, împotriva a 2 funcţionari publici, sesizări care au fost clasate.
De asemenea, tot în anul 2012, au fost formulate 6 sesizări împotriva a 6 angajaţi contractuali, sesizări care au fost soluționate după cum urmează:

 

Nr. crt.

Soluție

Nr. de angajaţi sancţionaţi

1.

Clasare

1

2.

Avertisment scris

3

3.

Reducerea salarială cu 5% – 1 lună

1

4.

Reducerea salarială cu 5% – 2 lună

1

8. Activitatea de resurse umane

În ceea ce priveşte această activitate, trebuie precizat că, pe parcursul anului 2012, la nivelul Direcţiei s-au efectuat un număr de 23 de angajări, dintre care:

 • 16 posturi de asistenţi maternali profesionişti (în aparatul prorpiu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin );
 • 3 funcţionari publici (prin transfer la aparatul propriu al Direcției);
 • 3 persoane angajate cu contract individual de muncă (aparatul propriu al Direcției);
 • 1 persoană angajată cu contract individual de muncă (la nivelul unităţilor rezidenţiale ale Direcției);

Astfel, la data de 31.12.2012, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin dispunea de un număr total de 1110 de posturi aprobate, dintre care:

  • 105 posturi de funcţionari publici;
  • 1005 posturi aprobate pentru personalul contractual, din structura organizatorică a Direcţiei.

Din totalul posturilor aprobate, la sfârșitul anului 2012 erau ocupate 895 de posturi, după cum urmează:

 • 84 de posturi de funcţionari publici;

–   811 posturi contractuale, dintre care:

 • 31 de posturi în aparatul propriu al Direcţiei;
 • 508 posturi de asistenţi maternali profesionişti (aparatul propriul al Direcției);
 • 272 de posturi la nivelul unităţilor rezidenţiale din structura Direcției.

De asemenea, tot în cursul anului precedent, Serviciul Resurse Umane al Direcţiei a asigurat eliberarea unui număr de 910 adeverinţe.

9. Relații inter-instituționale și controale tematice

În ceea ce priveşte relaţiile inter-instituţionale ale Direcţiei, cu celelalte structuri de specialitate care funcţionează la nivelul judeţului Caraş-Severin, considerăm că această instituţie publică a realizat o bună colaborare atât cu instanţele judecătoreşti, cât şi cu Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, cu Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin, cu Direcţia de Evidenţă a Persoanei a Judeţului Caraş-Severin şi respectiv cu Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecție Socială Caraş-Severin.
În anul 2012, prin Hotărârea nr. 125/07.06.2012 a Consiliului Județean Caraş-Severin, a fost înființată echipa intersectorială în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, organism cu rol consultativ, la nivelul județului Caraş-Severin, care a fost învestit cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.
O importanță deosebită o are și constituirea echipei intersectoriale locale, formate din reprezentanți ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Caraş-Severin, ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin, ai Inspectoratul de Poliție al Județului Caraș-Severin, ai Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin, ai Direcției de Sănătate Publică Caraș-Severin, ai Organizaţiei Neguvernamentale Salvaţi Copiii – Filiala Caraş-Severin, ai Episcopiei Ortodoxe a Caransebeșului, precum, ai Inspectoratului de Jandarmi Județean „Gral. BG. Vasile Zorzor” Caraş-Severin. Parteneriatul inițiat, în acest sens, a vizat încheierea unui protocol de colaborare între entitățile de specialitate anterior menționate, protocol prin care părţile se angajează să conlucreze şi să își mobilizeze toate resursele disponibile în vederea operaţionalizării echipei intersectoriale locale pentru combaterea traficului, abuzului, neglijării, migraţiunii ilegale, precum şi exploatării copiilor prin muncă.
De asemenea, Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului Caraş-Severin s-a implicat şi se va implica și în continuare în activităţile desfăşurate pentru combaterea şi prevenirea abuzului și neglijării copilului, a cerşetoriei juvenile, participând alături de alte structuri de specialitate la acţiunile comune desfăşurate în acest sens. Colaborarea vizată se realizează prin parteneriate şi protocoale  de colaborare, precum și convenții parteneriale încheiate între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin și următoarele entități de specialitate: Inspectoratul de Poliţie al Județului Caraş-Severin, Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin,  Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin, Direcția de Sănătate Publică Caraş-Severin, Episcopia Ortodoxă a Caransebeșului, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Gral. Bg. Vasile Zorzor” Caraş-Severin, Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Caraş-Severin, Fundația „Humanitas Pro Deo” Oțelu Roșu, Organizația „Pentru Fiecare Copil o Familie” Reșița, Asociația Baptistă Caritabilă „Casa Dorca” Prilipeț, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Caraş-Severin, Asociaţia „Centrul Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual” și Centrul de Reeducare Buziaş.
Din punct de vedere al activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, precizăm că, luna februarie a anului 2012, specialiştii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenicul” Caraş-Severin, au efectuat un control de specialitate la nivelul Direcției, verificare în urma căreia nu au fost depistate deficienţe.
De asemenea, în luna iulie a anului 2012, specialiștii Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin au efectuat un control tematic, la nivelul Direcției, control care a vizat respectarea prevederilor legale în acest domeniu. De asemenea, în luna octombrie a aceluiași an, a fost efectuat un nou control din partea instituției publice de specialitate anterior menționate, control care a avut ca obiect evaluarea riscurilor psihosociale. În aceste sens, precizăm că în urma ambelor verificări nu au fost depistate deficiențe la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
Un alt control, care a fost efectuat în luna martie a anului 2012, la nivelul Direcției, a vizat aspecte privind respectarea legislației care reglementează protecția mediului. Controlul în cauză a fost realizat de către specialiştii Comisariatului Județean de Mediu Caraş-Severin, control în urma căruia nu au fost depistate deficienţe.

10. Concluzii

Având în vedere cele prezentate, activităţile de specialitate prestate, precum și rezultatele obținute, considerăm că atât Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, cât şi Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin, precum și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi-au adus o contribuţie importantă în derularea activității desfășurate în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, la nivelul judeţului nostru, îndeplinindu-şi totodată, în mod corespunzător, atribuţiile care le revin, potrivit legii.

Post a Comment