Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  Info de interes public   >  Rapoarte de Activitate   >  Raport de activitate 2008

Raport de activitate 2008

RAPORT DE ACTIVITATE

al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin şi respectiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,

pe perioada 01.01.2008 – 31.12.2008 

  1. Consideraţii generale

Create ca structuri de specialitate, la nivel judeţean, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin şi respectiv Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin au desfăşurat, pe parcursul anului 2008, o susţinută activitate de profil, în scopul atingerii obiectivelor stabilite pentru implementarea procesului de reformă a sistemului local de asistenţă socială şi protecţie a copilului.

Astfel, fiind învestită cu rolul de a aplica politicile şi strategiile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi-a axat activitatea pe îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor care îi revin, potrivit legii, în toate materiile anterior enunţate.

În mod corespunzător, trebuie să precizăm că acelaşi lucru s-a întâmplat şi în ceea ce priveşte activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, organ de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin care, prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, a realizat o coordonare promptă şi eficientă în domeniul la care ne referim.

Astfel, prin adoptarea Hotărârii sale nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, executivul a reglementat, în detaliu, organizarea, funcţionarea şi finanţarea acestui sistem, în scopul prevenirii, limitării sau înlăturării situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei cu handicap.

Respectarea drepturilor şi obligaţiilor persoanelor cu handicap este asigurată, în prezent, prin utilizarea unui sistem de specialitate modern, pe deplin adaptat realităţii existente în această materie. Un exemplu edificator, în acest sens, îl reprezintă atât diversificarea, cât şi statuarea clară a drepturilor şi facilităţilor de care beneficiază fiecare categorie de persoane cu handicap, în funcţie de gradul deficienţei pe care o au.

Unul dintre aspectele pe care Hotărârea Guvernului nr.268/2007 îl menţionează în mod clar, fără nici o posibilitate de interpretare, se referă la copilul aflat în plasament la un asistent maternal profesionist, copil care, potrivit prevederilor art. 24 alin 2 din actul normativ susmenţionat, nu poate beneficia şi de ocrotirea unui asistent personal.

De asemenea, acelaşi act normativ reglementează, în detaliu, documentele necesare, condiţiile care trebuie îndeplinite, precum şi modul de acordare a rovinietelor pentru persoanele cu handicap, care deţin autoturisme adaptate handicapului, precum şi pentru persoanele care le asigură îngrijirea.

 

 

B. Activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului

 

În perioada 01.01.2008 – 31.12.2008, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, pe baza propunerilor prezentate de către personalul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, a procedat la adoptarea unui număr de 2695 de hotărâri, după cum urmează:

a. 549 hotărâri au fost emise pentru soluţionarea cazurilor instrumentate în cursului perioadei menţionate:

a.1 230 hotărâri – pentru cazurile noi, dintre care:

– măsuri de plasament la centrele de plasament 6  hotărâri;

– măsuri de plasament la familie/rude: 8 hotărâri;

– atestarea unor persoane ca asistenţi maternali profesionişti – 37 hotărâri;

– reînnoire a atestatelor de asistenţi maternali profesionişti – 170 hotărâri;

– măsuri de supraveghere specializată la părinţi: 1 hotărâre;

– respingere cereri – 4 hotărâri;

– cazuri la care nu s-a impus luarea unei măsuri de protecţie – 4 hotărâri.

a.2. – 319 hotărâri – pentru cazuri de modificare a măsurilor/hotărârilor, dintre care:

– modificări ale atestatelor asistenţilor maternali profesionişti – 26 hotărâri;

– retrageri ale atestatelor de asistenţi maternali profesionişti – 37 hotărâri;

– măsuri de plasament la asistent maternal profesionist – 1 hotărâre;

– măsuri de plasament la centre de plasament – 52 hotărâri;

– măsuri de plasament la familii/persoane/rude – 1 hotărâre;

– revocări – 77 hotărâri;

– revenirea în mediul familial – 16 hotărâri;

– delegarea exerciţiului drepturilor şi obligaţiilor părinteşti – 44 hotărâri;

– respingeri – 1 hotărâre;

– modificări (cu privire la nume, domiciliu etc.) – 64 hotărâri;

b. 2146 hotărâri cu privire la copiii cu dizabilităţi şi pentru copiii pentru care s-a decis orientarea şcolară. Dintre acestea, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a emis:

<!–[if !supportLists]–>- 499 hotărâri pentru cazurile de expertizare (cazuri noi);<!–[endif]–>

<!–[if !supportLists]–>- 1282 hotărâri pentru cazurile de reexpertizare (cazuri de reevaluare);<!–[endif]–>

<!–[if !supportLists]–>- 137 hotărâri de revocare a hotărârilor iniţiale de încadrare într-un grad de handicap (ca urmare a împlinirii vârstei de 18 ani sau a decesului);<!–[endif]–>

<!–[if !supportLists]–>- 228 hotărâri de orientare şcolară;<!–[endif]–>

Tot în perioada raportată, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a realizat orientarea către centrele de recuperare din judeţ pentru un număr de 46 de copii cu dizabilităţi, după cum urmează:

<!–[if !supportLists]–>- 35 cazuri – Centrul de Recuperare „Primăvara” Reşiţa;<!–[endif]–>

<!–[if !supportLists]–>- 10 cazuri – Centrul de Recuperare „Bunavestire” Caransebeş;<!–[endif]–>

<!–[if !supportLists]–>- 1 caz – Centrul de Recuperare „Sfânta Maria” Reşiţa.<!–[endif]–>

În anul 2008, câteva dintre şedinţele Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin s-au desfăşurat în incinta şcolilor speciale din localităţile Reşiţa, Caransebeş şi respectiv Bocşa, precum şi la sediul Centrului de Recuperare „Primăvara” Reşiţa, cu ocazia reevaluării situaţiei beneficiarilor acestor instituţii de profil, tocmai pentru a se evita obligarea celor în cauză de a se deplasa la sediul acestui organism decizional.

De asemenea, în perioada raportată, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a eliberat un număr de 2009 certificate, dintre care:

<!–[if !supportLists]–>- 1781 certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap;<!–[endif]–>

<!–[if !supportLists]–>- 228 certificate de orientare şcolară. <!–[endif]–>

Dintre fenomenele constatate de către Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin în activitatea desfăşurată în materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului menţionăm:

a) – în anul 2008, s-a constatat existenţa unui număr relativ ridicat de cereri de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap a copiilor din localitatea Măgura, din considerente sociale.

b) – un fenomen pozitiv a fost constatat şi cu privire la un copil care beneficiază de măsura de protecţie specială a plasamentului, la un asistent maternal profesionist din zona Oraviţa – Ciclova, copil, care, în urma unor progrese deosebite, nu mai este încadrat într-o categorie de persoane cu handicap, fiind în prezent elev la Liceul Agricol din Oraviţa. Acesta este doar un exemplu cu privire la evoluţia favorabilă a copiilor ocrotiţi în zona anterior menţionată, care beneficiază de măsura de protecţie specială a plasamentului la asistenţi maternali profesionişti, şi care, înainte de a fi plasaţi într-un mediu familial, au fost ocrotiţi în centrele de plasament de pe raza judeţului.

c) – pe tot parcursul anului 2008, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a mai constatat că, pe raza judeţului Caraş-Severin, există copii care rămân repetenţi mai mulţi ani consecutivi, la şcolile de masă, iar orientarea către şcolile speciale se face cu întârziere.

Referitor la activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin privind atestarea unor persoane ca asistenţi maternali profesionişti, s-a constatat că este necesară şi importantă efectuarea testului psihologic pentru toţi membrii familiei celui care solicită eliberarea unui astfel de document. Această măsură a fost iniţiată pentru a preveni eventualele probleme, precum şi pentru a se putea asigura dezvoltarea fizică, psihică şi afectivă armonioasă a copilului într-un mediu familial stabil şi sigur.

În activitatea desfăşurată, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a solicitat colaborarea primăriilor de pe raza judeţului Caraş-Severin în anumite situaţii pentru buna desfăşurare a activităţii în domeniul asistenţei sociale. Cu toate acestea, s-a constatat că primăriile răspund solicitărilor în număr foarte mic şi de foarte puţine ori.

În ansamblu, în cursul anului 2008, organismul decizional mai sus menţionat, a continuat să desfăşoare o activitate de profil susţinută, conformă cu atribuţiile sale, depistând atât fenomene pozitive şi care se urmăresc a fi perpetuate, cât şi cazuri negative, pe care comisia doreşte să le elimine sau să le diminueze din punct de vedere al numărului şi efectelor.

<!–[if !supportLists]–>C. Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin<!–[endif]–>

<!–[if !supportLists]–>I. Activitatea de prevenire şi intervenţie în regim de urgenţă<!–[endif]–>

 

Întrucât, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, a fost înfiinţat şi funcţionează Serviciul de Urgenţă, compartiment de specialitate care asigură asistenţă şi sprijin copiilor aflaţi în situaţie de risc, această instituţie publică de specialitate a preluat, în perioada de timp la care ne raportăm, un număr total de 213 sesizări.

Din numărul total al sesizărilor, nu mai puţin de 82 de astfel de solicitări au fost preluate prin intermediul Telefonului copilului (983), modul de specialitate integrat în serviciul susmenţionat, care funcţionează în regim de permanenţă şi a cărui misiune este să primească semnalări cu privire la situaţiile de abuz, de neglijare şi de exploatare a copilului. De asemenea, acelaşi compartiment de specialitate trebuie să asigure consilierea telefonică a apelanţilor, precum şi să intervină prompt în cazurile de urgenţă, prin intermediul echipei mobile. Dintre cele 82 de solicitări, unele au fost mute (14) sau greşite (25), alte 17 sesizări au impus plasamentul în regim de urgenţă al unor copii aflaţi în situaţii de risc, 6 sesizări au fost clasate, iar celelalte 20 de solicitări au fost soluţionate prin intermediul consilierii/informării de specialitate.

De asemenea, tot prin raportare la numărul total de sesizări, precizăm că Serviciul de Urgenţă a mai preluat un număr de 21 de sesizări privind copii abandonaţi în secţiile de nou-născuţi ori de pediatrie din cadrul unităţilor sanitare, sesizări care s-au soldat cu instituirea măsurii de protecţie speciale a plasamentului în regim de urgenţă, în toate cele 21 de cazuri.

O altă sursă de provenienţă a sesizărilor preluate de către Serviciul de Urgenţă o constituie sesizările primite, în scris, din partea unor instituţii publice, organisme neguvernamentale şi respectiv persoane fizice. În această categorie au fost înregistrate un număr de 110 solicitări care au impus instituirea plasamentului în regim de urgenţă pentru un număr de 64 copii, restul fiind soluţionate prin intermediul consilierii de specialitate.

În ceea ce priveşte instituirea măsurilor de plasament în regim de urgenţă, precizăm că Direcţia a asigurat protecţia copiilor vizaţi, în acest sens, după cum urmează:

 

Sursa sesizării

Total sursă

Mediul de ocrotire

AMP

C.P.

Alte pers/fam

Tel. 983

17

10

7

Spital

21

20

1

Alte pers.fiz/jur.

64

36

24

4

Total mediul de ocrotire

102

66

32

4

 

 

II. Măsura de protecţie specială a plasamentului

În ceea ce priveşte numărul de copii lipsiţi de ocrotire părintească şi care sunt ocrotiţi prin intermediul sistemului judeţean de profil, precizăm că, la finele anului precedent, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi respectiv organismele neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, asigurau ocrotirea unui număr de 1524 de copii, după cum urmează:

Tipul măsurii de protecţie

La 31.12.2007

La 31.12.2008

Diferenţe (+/-) 31.12.2008 faţă de 2007

Nr. total copii din care :

1534

1524

-10

Þ tip familial

1138

1149

+11

Þ tip rezidenţial, din care:

396

375

-21

– centre de plasament publice

328

308

-20

– centre de plasament private

68

67

-1

 

Aşa cum rezultă şi din tabelul anterior, în perioada raportată, s-a înregistrat o scădere a numărului de copii lipsiţi de ocrotire părintească, copii pentru care s-a impus instituirea măsurii de protecţie speciale a plasamentului. De asemenea, considerăm ca fiind un aspect pozitiv, ponderea relativ scăzută a copiilor ocrotiţi în regim rezidenţial, faţă de numărul copiilor ocrotiţi în sistem familial.

II.1. Măsura de protecţie a plasamentului în mediul familial

Referitor la instituirea măsurilor de plasament într-un mediu familial, pe perioada 01.01.2008 – 31.12.2008, menţionăm că un număr de 1149 de copii beneficiau, la finele anului trecut, de măsura de protecţie specială la care ne referim, după cum urmează :

 

Plasamente

La 31.12.2007

La 31.12.2008

Diferenţe (+/-) 31.12.2008 faţă de finele anului 2007

Nr. total de copii din care :

1138

1149

+11

Þ la rude până la gradul IV

504

487

-17

Þ la alte familii/persoane

40

42

+2

Þ la AMP

594

620

+

 

II.2. Măsura de protecţie a plasamentului în unităţi rezidenţiale

În mod corespunzător, în unităţile rezidenţiale de pe raza judeţului Caraş-Severin, la sfârşitul anului 2008, cei 375 de copii erau ocrotiţi, după cum urmează:

Centre de Plasament

La 31.12.2007

La data de 31.12.2008

Diferenţe (+/-) 31.12.2008 faţă de 2007

Nr. total de copii din care :

396

375

-21

Þ centre de plasament publice

328

308

-20

Þ centre de plasament private

68

67

-1

 

Menţionăm că, din luna septembrie a anului 2008, instituţiile rezidenţiale care funcţionau în subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin au fost preluate din nou în structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin. Astfel, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 148/10.09.2008, aceste unităţi rezidenţiale şi-au pierdut personalitatea juridică şi au devenit compartimente de profil în cadrul Direcţiei. Cu toate acestea, la data preluării, s-a constatat că în cadrul Complexului de Servicii Sociale „Sf. Maria” Reşiţa erau ocrotite un număr de 13 persoane adulte, deşi unitatea rezidenţială în cauză este destinată în exclusivitate acordării de servicii de specialitate copiilor cu handicap aflaţi în situaţii de risc. O situaţie similară a fost depistată şi la nivelul Complexului de Servicii Sociale Oraviţa şi respectiv la cel al Complexului de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş, instituţii de profil care, deşi sunt destinate protecţiei copilului cu handicap, au preluat, spre îngrijire, un număr de 23 şi respectiv un număr de 9 persoane adulte. Astfel, cele trei unităţi rezidenţiale la care ne referim au şi în prezent un statut incert, deoarece asigură ocrotirea atât a copiilor aflaţi în dificultate, cât şi a unor persoane adulte dependente de îngrijire.

II.3. Reevaluarea periodică a cazurilor

 

 În ceea ce priveşte acest aspect, trebuie să menţionăm că, pe perioada raportată, au fost întocmite şi vizate un număr de 6096 de rapoarte trimestriale de reevaluare, după cum urmează:

2480 rapoarte vizând reevaluarea cazurilor copiilor ocrotiţi de către asistenţii

maternali profesionişti;

2116 rapoarte referitoare la reevaluarea cauzelor copiilor protejaţi de către alte familii sau persoane (inclusiv rude de gradul IV);

1500 de rapoarte privind reevaluarea situaţiei copiilor instituţionalizaţi în unităţile de profil de pe raza judeţului Caraş-Severin.

II.4. Măsura de protecţie alternativă a tutelei

 

 

În ceea ce priveşte instituirea acestei măsuri de protecţie alternativă, menţionăm că, pe parcursul perioadei la care ne referim, instanţele judecătoreşti competente au instituit tutela faţă de un număr de 13 de copii, la solicitarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

II.5. Activitatea de dezinstituţionalizare

 

Din punct de vedere al dezinstituţionalizării, menţionăm că activitatea desfăşurată, în intervalul de timp la care ne raportăm, s-a concretizat prin încetarea unui număr de 97 măsuri de protecţie, şi anume:

– în 11 cazuri au fost revocate măsurile de protecţie instituite anterior, ca urmare a împlinirii de către beneficiar a vârstei de 18 ani:

– 2 încetări de măsuri de protecţie specială pentru copii care au beneficiat de ocrotire la asistenţi maternali profesionişti (2 sentinţe civile ale Tribunalului Caraş-Severin).

– 9 încetări măsuri pentru copii din unităţi rezidenţiale: (9 sentinţe civile ale Tribunalului Caraş-Severin).

– în 25 cazuri s-a decis revenirea în mediul familial, dintre care:

10 încetări măsuri pentru copii de la asistenţi maternali profesionişti: (10 sentinţe civile).

15 încetări măsuri pentru copii din unităţi rezidenţiale: (8 sentinţe civile ale Tribunalului Caraş-Severin şi respectiv 7 hotărâri ale Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin).

– în 61 cazuri măsurile de protecţie au fost revocate ca urmare a faptului că au rămas fără obiect (copii adoptaţi, fugiţi, decese etc.)

– 2 încetări de măsură pentru copii de la asistenţi maternali profesionişti: (2 sentinţe civile ale Tribunalului Caraş-Severin).

– 59 încetări măsuri pentru copii din unităţi rezidenţiale: (26 sentinţe civile ale Tribunalului Caraş-Severin şi respectiv 31 hotărâri ale Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin).

III. Activitatea în domeniul adopţiei

La nivelul Serviciului Adopţii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, în perioada 01.01.2008 – 31.12.2008 a fost instrumentat un număr de 76 de cazuri, din care:

– 34 cazuri de copii având ca finalitate a planului individualizat de protecţie adopţia;

– 19 solicitări de evaluare în vederea eliberării atestatului de persoană/familie adoptatoare, care, până la finele anului 2008, au fost soluţionate după cum urmează:

a) pentru 11 solicitări, directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a emis un număr de 11 dispoziţii privind eliberarea atestatului de persoană/familie considerată ca fiind aptă să adopte, precum şi un număr identic de atestate, pentru potenţialii adoptatori;

b) pentru 3 solicitări, directorul executiv al acestei instituţii a emis un număr de 3 dispoziţii de respingere a eliberării atestatului de persoană/familie considerată ca fiind aptă să adopte;

c) în 2 dintre cazuri, solicitanţii şi-au retras cererile;

d) 3 dintre solicitări erau în lucru la data de 31.12.2008;

– 23 cazuri aflate în perioada de monitorizare post-adopţie.

Urmare evaluărilor efectuate de către profesioniştii din cadrul Serviciului Adopţii, în anul raportat, au fost înaintate Serviciului Contencios în vederea sesizării instanţei de judecată următoarele dosare, după cum urmează:

– 30 dosare cu propunerea de deschidere a procedurii de adopţie internă, depuse la instanţă, dintre care s-au finalizat, până la data de 31.12.2008, un număr de 22 de cauze (cu sentinţe civile definitive).

– 2 cazuri privind încredinţarea în vederea adopţiei.

– 7 dosare privind încuviinţarea adopţiei, depuse la instanţă, dintre care, până la data de 31.12.2008, s-au finalizat 5 cauze (cu sentinţe definitive).

În altă ordine de idei, precizăm că funcţionarii din cadrul Serviciului Adopţii au întocmit, pe perioada raportată, un număr de 45 rapoarte care au fost prezentate Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, dintre care:

<!–[if !supportLists]–>- 42 de rapoarte privind delegarea exerciţiului drepturilor şi obligaţiilor părinteşti după deschiderea procedurii de adopţie;<!–[endif]–>

<!–[if !supportLists]–>- 2 rapoarte privind revocarea hotărârii de delegare a exerciţiului drepturilor şi obligaţiilor părinteşti, ca urmare a încredinţării copiilor în vederea adopţiei:<!–[endif]–>

<!–[if !supportLists]–>- 1 raport privind stabilirea unei măsuri de protecţie.<!–[endif]–>

 

 

 IV. Activitatea Serviciului Contencios

 

Referitor la activitatea juridică, precizăm că Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a depus la instanţa de judecată nu mai puţin de 490 acţiuni, din care 438 acţiuni au vizat următoarele aspecte:

– în 238 cauze a fost solicitată instituirea măsurii de protecţie speciale a plasamentului;

– în 13 cauze a fost solicitată instituirea măsurii de protecţie alternative a tutelei;

– în 112 cauze a fost solicitată încetarea măsurilor de protecţie specială a plasamentului, măsuri instituite anterior;

– în 30 cauze a fost solicitată deschiderea procedurii de adopţie internă;

– în 7 cauze a fost solicitată încuviinţarea adopţiei pentru un număr similar de copii;

– o cauză a vizat înregistrarea tardivă a naşterii unui copil;.

– în 2 cauze a fost solicitată încredinţarea unor copii în vederea adopţiei;

– în 6 cauze au fost instrumentate litigii de muncă;

– în 13 cauze a fost solicitată supravegherea specializată;

– în 3 cauze a fost solicitată revenirea în mediul familial a unor copii;

– în 3 cauze a fost solicitată punerea sub interdicţie;

– în 1 cauză a fost solicitată reducerea pensiei de întreţinere;

– în 1 cauză a fost solicitată obligaţia de întreţinere;

– în 1 cauză a fost solicitată decăderea din drepturile părinteşti;

– în 1 cauză a fost solicitată anularea actului de naştere;

– în 6 cauze au fost depuse întâmpinări (în 5 cauze au fost contestate certificatele de handicap, eliberate de către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin, iar într-o cauză a fost contestată a unei hotărâri adoptate de către Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin).

 

<!–[if !supportLists]–>V. Protecţia persoanelor cu dizabilităţi<!–[endif]–>

În ceea ce priveşte protecţia persoanelor cu handicap precizăm că, pe perioada la care ne referim, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a asigurat plata drepturilor financiare şi respectiv acordarea facilităţilor, prevăzute de lege, pentru un număr de 10189 persoane cu handicap.

În acest sens, considerăm că se impune să menţionăm că, tot în intervalul de timp la care ne raportăm, directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a emis nu mai puţin de 7574 dispoziţii privind acordarea sau, după caz, sistarea drepturilor şi facilităţilor acordate, potrivit legii, persoanelor cu handicap. Astfel, un număr de 6997 dispoziţii au vizat acordarea de drepturi şi facilităţi, persoanelor cu handicap, după cum urmează:

<!–[if !supportLists]–>- 1691 dispoziţii referitoare la copii;<!–[endif]–>

<!–[if !supportLists]–>- 5306 dispoziţii referitoare la adulţi.<!–[endif]–>

 De asemenea, directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a emis nu mai puţin de 577 dispoziţii de sistare a drepturilor/facilităţilor la care ne referim şi anume:

<!–[if !supportLists]–>- 3 dispoziţii pentru copii;<!–[endif]–>

<!–[if !supportLists]–>- 574 dispoziţii pentru adulţi.<!–[endif]–>

VI. Activitatea Comisiei de Disciplină

În perioada raportată, la Comisia de Disciplină au fost depuse 6 sesizări, împotriva a 6 funcţionari publici. Dintre cele 6 de sesizări, una a fost clasată, iar pentru celelalte 5 sesizări au fost aplicate următoarele sancţiuni disciplinare :

 

Nr. crt.

Sancţiunea disciplinară

Funcţia

Nr. de salariaţi sancţionaţi

1.

Mustrare scrisă

2 inspectori

1 referent

3

2.

Diminuarea drepturilor salariale cu 10 % pe 3 luni

Inspector (consilier juridic)

1

3.

Destituirea din funcţia publică

Inspector

 

 

 

 

VII. Activitatea de resurse umane

În ceea ce priveşte această activitate, trebuie precizat că, pe parcursul anului 2008, la nivelul Direcţiei s-au efectuat un număr de 62 angajări, dintre care:

<!–[if !supportLists]–>- 5 pe funcţii publice;<!–[endif]–>

<!–[if !supportLists]–>- 57 pe funcţii contractuale, dintre care:<!–[endif]–>

3 posturi aparat propriu;

53 posturi asistenţi maternali profesionişti;

1 post la centre de plasament.

Astfel, la data de 31.12.2008, Direcţia dispunea de un număr de 1059,5 posturi, dintre care:

<!–[if !supportLists]–>- 86 posturi de funcţionari publici;<!–[endif]–>

973,5 posturi contractuale (dintre care: 543 posturi de asistenţi maternali profesionişti şi 398,5 posturi în cadrul centrelor de plasament ).

De asemenea, tot în cursul anului precedent, Serviciul Resurse Umane al Direcţiei a asigurat eliberarea unui număr de 1060 adeverinţe de profil.

D. Concluzii şi propuneri

În ceea ce priveşte problemele cu care se confruntă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, trebuie să precizăm că un aspect deosebit de important, care influenţează activitatea acestei instituţii publice de specialitate, îl constituie spaţiul insuficient de care dispun angajaţii unităţii în cauză la locul de muncă. Astfel, majoritatea salariaţilor Direcţiei îşi desfăşoară activitatea în spaţii supraaglomerate, fiind repartizate, în medie, între 5 şi 7 persoane într-un birou.

În ceea ce priveşte relaţiile inter-instituţionale ale Direcţiei, cu celelalte structuri de specialitate care funcţionează la nivelul judeţului Caraş-Severin, considerăm că această instituţie publică a dezvoltat o fructuoasă colaborare atât cu instanţele judecătoreşti teritoriale, cât şi cu Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, Direcţia de Evidenţă a Persoanei a Judeţului Caraş-Severin şi respectiv Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială.

De asemenea, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a realizat o eficientă colaborare cu majoritatea consiliilor locale, de pe raza judeţului nostru, cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Caraş-Severin, precum şi cu formaţiunile de poliţie de proximitate de la nivelul municipiilor Reşiţa şi Caransebeş. Un exemplu edificator, în acest sens, îl reprezintă acţiunile de prevenire şi combatere a cerşetoriei şi a fenomenului copiilor străzii, acţiuni desfăşurate, de către Direcţie, în parteneriat cu cele două instituţii poliţieneşti anterior menţionate.

În cursul anului 2008, Curtea de Conturi a efectuat verificarea contului de execuţie şi a bilanţului contabil pe anul 2007, constatând neîntrunirea condiţiilor prevăzute de lege pentru obţinerea descărcării de gestiune a ordonatorului de credite pentru exerciţiul bugetar pe anul 2007, datorită plăţii către salariaţi a drepturilor prevăzute în contractul colectiv de muncă, pe anul 2007. Suma respectivă a fost considerată ca prejudiciu şi a fost sesizat Tribunalul Caraş-Severin pentru recuperarea acestuia. În urma derulării procesului, instanţa a respins sesizarea formulată de Camera de Conturi Caraş-Severin.

Din punct de vedere al activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, precizăm că, pe perioada raportată, a fost efectuat un control de specialitate, verificare al cărei rezultat a demonstrat faptul că, la nivelul Direcţiei, nu au fost depistate deficienţe majore.

Având în vedere cele prezentate, activităţile de specialitate prestate, considerăm că atât Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin cât şi Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin şi-au adus o contribuţie importantă în derularea procesului de reformă iniţiat în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, la nivelul judeţului nostru, îndeplinindu-şi totodată, în mod corespunzător, atribuţiile care îi revin, potrivit legii.

Post a Comment