Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 30 martie şi 04 aprilie 2016

Rezultatul selecţiei dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 30 martie şi 04 aprilie 2016

Nr. XIV/306/23.03.2016                                                                                Operator  nr. 6372

 

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 30 martie şi 04 aprilie 2016 pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante de medic/medic specialist/medic primar la Serviciul Secretariat Comisii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

Comisia de concurs constituită potrivit prevederilor Dispoziţiei nr. 841/08.03.2016 a directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor:

Nr. crt Dosar nr. Numele şi prenumele candidatului Denumire serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală pentru care candidează Rezultatul selecţiei dosarelor ADMIS / RESPINS Observaţii
1. 9974/15.03.2016 Cotîrlă Marius-Miron Serviciul Secretariat Comisii medic/medic specialist/medic primar ADMIS
2. 10304/17.03.2016 Robciuc Virgil Serviciul Secretariat Comisii medic/medic specialist/medic primar ADMIS

 

  • Afişat astăzi, 23.03.2016, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 30.03.2016, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru susţinerea probei scrise.

 

SECRETAR :      – Andreia Marcea