Centralizator privind rezultatul probei scrise si probei practice

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Centralizator privind rezultatul probei scrise si probei practice

Centralizator privind rezultatul probei scrise si probei practice

                                                                                                                                                      Operator  nr. 6372

Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 26 octombrie 2015, ora 1000, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr. Crt. Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală Rezultatele probei scrise ADMIS / RESPINS
1. Musteţea Mariana Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa magaziner 58 puncte ADMIS
2. Lazăr Cosmina Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa magaziner 32,5 puncte RESPINS
       3. Brăşneanu Ionica Olimpia Complexul de Servicii Sociale asistent medical 15 puncte RESPINS

                                                                                                                                                                            Operator  nr. 6372

Centralizator privind rezultatul probei practice  la concursul organizat în data de 26 octombrie 2015, ora 1200, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr. Crt. Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie / serviciu/centru / complex / compartiment Funcţia contractuală Rezultatele probei practice ADMIS / RESPINS
1. Crăciun Floarea Centrul de Plasament „Casa Noastră” Zăgujeni părinte social 75 puncte ADMIS
2. Drăghici Anişoara Complexul de Servicii Sociale Reşiţa părinte social 75 puncte ADMIS
3. Rusmir Dorin Ion Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa îngrijitoare 60 puncte ADMIS
4. Mărşăvină Anişoara Marioara Complexul de Serivicii Sociale „Bunavestire” Carabsebeş infirmieră 55 puncte ADMIS
5. Pîrvulescu Cosmina Sabrina Complexul de Servicii Sociale Reşiţa părinte social 50 puncte ADMIS
6. Fer Alina Centrul de Plasament „Casa Noastră” Zăgujeni părinte social 39 puncte RESPINS
  • Afişat astăzi, 26.10.2015, ora 16:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de 24 de ore de la afişare
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 29.10.2015, ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,  pentru susţinerea probei interviu.

SECRETAR :      – Roşeţi Fabian