Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 23 martie 2015, ora 10:00

Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 23 martie 2015, ora 10:00

Nr. XIV/1222/23.03.2015                      Operator  nr. 6372

Centralizator privind rezultatul probei scrise la concursul  organizat în data de 23 martie 2015, ora 1000, pentru promovarea în funcţia contractuală de conducere vacantă de şef centru la Centrul de Plasament ”Speranţa” Reşiţa din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr. Crt.

Numele şi prenumele
candidatului

Denumire direcţie / serviciu / centru / complex / compartiment

Funcţia contractuală

Rezultatele probei scrise

ADMIS / RESPINS

1

STANCU IULIANA Centrul de Plasament ”Speranța” Reșița Şef centru

90  puncte

ADMIS

  • Afişat astăzi, 23.03.2015, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult  o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de  23.03.2015, ora 12.30 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,  pentru susţinerea probei interviu.

                    SECRETAR COMISIEI DE CONCURS :      – Bălan Carmen Mihaela