Archive for » iulie 1st, 2019 «

„Venus – Impreună pentru o viață în siguranță”

Informare privind derularea proiectului

„Venus – Impreună pentru o viață în siguranță”

 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, implementează începând cu data de 04 martie 2019, în calitate de partener local, proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” .

Liderul acestui proiect este Agenția Națională Pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, iar parteneri sunt 42 de instituții ale administrației locale (consilii județene prin direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și consiliile locale prin serviciile publice de asistență socială).

Prin acest Proiect vor fi create servicii integrate moderne în sprijinul victimelor violenței domestice, care să le ofere atât posibilitatea ieșirii din situația de vulnerabilitate, cât și facilitarea transferului către o viață independentă, prin reintegrare socio-profesională.

Proiectul “VENUS– Împreună pentru o viață în siguranță!” are ca obiectiv general îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice, prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate care va cuprinde 42 de locuințe protejate, precum și servicii integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională.

Scopul serviciului social “Locuință protejată” este asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială, prin asigurarea asistenței de specialitate pentru victimele violenței domestice: găzduire cu capacitate redusă de până la 6 locuri, pe o perioadă de 12 luni, în funcție de complexitatea cazului. Aceste servicii vor sta la baza creării și implementării unui Program național de protecție a victimelor violenței domestice și, de asemenea, în cadrul proiectului vor fi derulate campanii privind prevenirea și combaterea violentei domestice.

Victimele violenței domestice vor beneficia de servicii specializate: consiliere psihologică și juridică, servicii de asistență socială, precum și de consiliere vocațională care să le sprijine în vederea integrării pe piața muncii și reintegrii sociale. Astfel, prin serviciile furnizate victimele vor putea beneficia de suport instituțional în vederea relocării în cadrul rețelei naționale, în funcție de oportunitățile de formare și/sau reconversie profesională identificate prin programul național de protecția a victimelor violenței domestice.

Mai precis, se va crea posibilitatea mobilității acestora în cadrul rețelei naționale în vederea atingerii obiectivelor specifice care vizează managementul integrat al cazurilor de violență domestică și anume: asigurarea securității personale și a independenței economice a victimelor și desprinderea lor din mediul captiv domestic (psihologic, social economic).

Astfel, în acord cu obiectivul general al proiectului, la nivelul județului Caraș-Severin va fi înființată o locuință protejată care va furniza servicii pentru un număr de 6 victime ale violenței domestice/an. De asemenea, la nivelul județului vor fi înființate servicii integrate complementare: grup de suport și cabinet de consiliere vocațională care vor furniza servicii atât pentru persoanele găzduite în locuința protejată, cât și pentru alte victime din comunitate. Grupul de suport va avea ședințe săptămânale cu aproximativ 10 victime/ședință pentru o perioadă de 6 luni/grup. Cabinetul de consiliere vocațională va organiza ședințe individuale cu minim 50 de beneficiari/an.

Proiectul “VENUS– Împreună pentru o viață în siguranță!” are o valoare totală de 51.080.375,72 lei. În vederea implementării activităților asumate prin Acordul de Parteneriat, DGASPC Caraș-Severin are alocat un buget în valoare de 1.137.174,76 lei, contribuția proprie fiind în valoare de 22.743,50 lei.

 

Pentru informații suplimentare la nivelul județului Caraș-Severin:

Tel. 0255 224 302; dgaspccs@rdslink.ro; www.dgaspccs.ro

 

 

Info proiect:

http://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2019/04/Fisa-sintetica-POCU.pdf

PROIECTUL „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”

Categorii: PROIECTE, VENUS  Comments off

Intâlnire cu asistenţii maternali

In data de 05.07.2019 ora 10:00 va avea loc intâlnirea reprezentantilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin cu asistenții maternali pentru informarea acestora cu privire la necesitatea participării la sesiunile de perfecționare profesională organizate în cadrul proiectul Team UP – Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, cod SMIS 127169, în perioada de implementare a proiectului.

Categorii: PROIECTE, TEAM-UP  Comments off