MISIUNEA CENTRULUI DE PLASAMENT ,,CASA NOASTRĂ” ZĂGUJENI

  >  DGASPC   >  Programe si strategii   >  MISIUNEA CENTRULUI DE PLASAMENT ,,CASA NOASTRĂ” ZĂGUJENI

MISIUNEA CENTRULUI DE PLASAMENT ,,CASA NOASTRĂ” ZĂGUJENI

Nr. 252 / 08.07.2014   

                                                                                                     

MISIUNEA

CENTRULUI DE PLASAMENT ,,CASA NOASTRĂ” ZĂGUJENI

 

Centrul de Plasament ,,Casa Noastră” Zăgujeni este instituţie publică de asistenţă socială la nivel judeţean, fără personalitate juridică, funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, având sediul în  localitatea Zăgujeni, str. Principală, nr. 17, tel./fax: 0255/510027.

Centrul de Plasament ,,Casa Noastră” Zăgujeni este compus din două module:

– Modulul centru de plasament;

– Modulul apartamente

În funcţie de specificul şi nevoile fiecărei categorii de beneficiari, Centrul are ca atribuţii principale următoarele:

 • asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor şi tinerilor;
 • asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;
 • asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;
 • asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi deprinderilor necesare integrării sociale;
 • asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;
 • asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;
 • asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;
 • asigură intervenţie de specialitate;
 • contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;
 • asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber;
 • asigură furnizarea serviciilor sociale în interesul beneficiarului;
 • organizează activităţi de socializare, în vederea relaţionării beneficiarilor cu mediul exterior;
 • acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol siguranţa beneficiarilor.

Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale în Centru sunt:

 1. a) – respectarea drepturilor şi a demnităţii;
 2. b) – asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare;
 3. c) – asigurarea dreptului de a alege;
 4. d) – abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;
 5. e) – participarea persoanelor beneficiare;
 6. f) – cooperarea şi parteneriatul;
 7. g) – recunoaşterea valorii fiecărei persoane;
 8. h) – abordarea comprehensivă, globală şi integrată;
 9. i) – orientarea pe rezultate;
 10. j) – îmbunătăţirea continuă a calităţii;
 11. k) – combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul Centrului.

 

ŞEF CENTRU,

Seracin Ionela