RAPORT DE ACTIVITATE al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin,

Nr. 4589/08.02.2017

RAPORT DE ACTIVITATE 

al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin,

al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin

şi respectiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială

şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,

pe perioada 01.01.2016 – 31.12.2016       

 1. Activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin

Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin este organizată şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi respectiv celor ale Hotărârii Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, ca organ de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu activitate decizională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului.

Problematica supusă dezbaterilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin  însumează două domenii – unul social şi unul medical. Astfel, în anul 2016 au avut loc, în total, 52 de şedinţe, din care, 24 de şedinţe au fost ordinare, iar 28 de şedinţe au fost extraordinare. Toate şedinţele s-au desfăşurat la sediul Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin.

În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, pe baza propunerilor prezentate de către personalul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, a procedat la adoptarea unui număr total de 1670 de hotărâri, după cum urmează:

 1. 266 de hotărâri au fost adoptate pentru soluţionarea cazurilor vizând protecţia specială a unor copii aflaţi în situaţii de risc, precum şi pentru instrumentarea unor cauze privind asistenţii maternali profesionişti:
 • instituirea măsurii de protecţie speciale a plasamentului                   –     2
 • eliberarea unor atestate de asistent maternal profesionist                           –      1
 • reînnoirea unor atestate de asistent maternal profesionist                           –  159
 • modificarea unor atestate de asistent maternal profesionist                         –    31
 • încetarea valabilităţii unor atestate de asistent maternal profesionist  –      4
 • revocarea unor măsuri de protecţie specială                                              –     10
 • modificarea unor măsuri de protecţie specială                               –     50
 • respingeri                                                                                             –       7
 • declinări                                                                                               –       2
 1. 1404 de hotărâri au fost adoptate cu privire la copiii cu dizabilităţi şi respectiv la copiii pentru care s-a decis recuperarea. Dintre acestea, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a adoptat următoarele hotărâri:
 • cazuri de expertizare (cazuri noi):  197
 • cazuri de reexpertizare (cazuri de reevaluare) – 1110
 • revocare a hotărârilor iniţiale de încadrare într-un grad de handicap – 78
 • recuperare – 3
 • respingere – 3
 • grad uşor – 13

Tot în perioada raportată, Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin a eliberat un număr de 1307 de certificate, dintre care:

 • 197 de certificate de încadrare a copilului într-un grad de handicap  – cazuri noi;
 • 1110 de certificate de încadrare a copilului într-un grad de handicap – cazuri de reevaluare.
 1. Activitatea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin

În ceea ce priveşte activitatea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin, menţionăm că, în anul 2016, au fost eliberate în total un număr de 4668 de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap. Dintre acestea, 1496 de certificate au fost întocmite pentru cazurile noi, 3172 de cauze au vizat cazurile de reevaluare.

Tot în această perioadă, a fost depus un număr de 200 de contestaţii cu privire la acordarea gradului de handicap, care au fost înaintate spre soluţionare Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bucureşti. Dintre acestea, un număr de 172 de contestaţii au fost respinse de către forul decizional anterior menţionat, certificatele contestate păstrând soluţiile iniţiale ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin.

Referitor la instituirea unor măsuri de protecţie specială de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin, menţionăm că, în anul 2016, au fost adoptate 41 de decizii privind instituţionalizarea unor persoane adulte cu handicap în unităţi de tip rezidenţial a persoanelor adulte cu handicap din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, şi anume:

 • 31 decizii de admitere la:
  • Centrul „Elena Ardelean” Oraviţa: 4
  • Centrul „Sf. Maria” Reşiţa: 20
  • Centrul „Bunavestire” Caransebeş : 3
  • Centrul „Nera” Oraviţa: 2
  • Centrul „Casa Noastră” Zăgujeni: 2
 • 10 decizii de încetare:
 • Centrul „Elena Ardelean” Oraviţa: 1
 • Centrul „Sf. Maria” Reşiţa: 3
 • Centrul „Elena Ardelean” Oraviţa: 3
 • Centrul „Nera” : 2
 • Cenrul „Bunavestire” Caransebeş: 1

III. Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Înfiinţată în temeiul prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celor ale Hotărârii Guvernului nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin este organizată şi funcţionează ca instituţie publică de specialitate, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, având ca obiectiv principal realizarea, la nivel judeţean, a măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

 1. Activitatea de prevenire şi intervenţie în regim de urgenţă

În cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, activitatea de prevenire şi intervenţie în regim de urgenţă este asigurată de către Serviciul Telefonul Copilului, compartiment de specialitate care oferă asistenţă şi sprijin copiilor aflaţi în situaţie de risc. În anul 2016, au fost preluate 372 de sesizări pentru un număr total de 477 de copii, făcute de către diverse persoane fizice şi persoane juridice, prin intermediul Telefonului Copilului (983), al telefonului Direcţiei şi respectiv prin intermediul Asociaţiei Telefonului Copilului.

Telefonul Copilului

În anul 2016, prin intermediul Telefonului Copilului (983) au fost înregistrate 124 de sesizări pentru un număr de 151 de copii. Dintre aceştia, 33 de cazuri au fost clasate, pentru un număr de 79 de copii au fost oferite servicii de consiliere, aceştia rămânând în familii, un nunăr de 5 cazuri au fost referite către alte sevicii ale direcţiei, iar pentru un număr de 34 de copii s-a dispus instituirea măsurii de protecţie speciale a plasamentului, în regim de urgenţă la:

– centrul de primire în regim de urgenţă a copilului – 24

– asistenţi maternali profesionişti – 10

Asociaţia Telefonul Copilului

Prin intermediul Asociaţiei Telefonul Copilului, în anul 2016, au fost preluate sesizări pentru un număr de 2 copii, din care, pentru un copil s-a dispus instituirea măsurii de protecţie specială a plasamentului, în regim de urgenţă la un centru de plasament, iar celălalt copil a rămas în familie, fiindu-i oferite servicii de consiliere.

 

Telefonul Direcţiei

Prin intermediul telefonului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin au fost preluate 31 de sesizări cu privire la un număr de 71 de copii. Cazurile acestor copii au fost instrumentate, după cum urmează:

 • plasament în regim de urgenţă : 12, din care :

– asistenţi maternali profesionişti – 5

– centre de plasament – 7

 • cazuri închise, cu servicii oferite – 58
 • clasate – 1

În ceea ce priveşte sesizările făcute în scris, de către diferite persoane fizice, în anul 2016, trebuie să precizăm că acestea au vizat un număr de 50 de sesizări referitoare la 88 de copii, care au fost rezolvate astfel:

 • servicii de consiliere – 50
 • clasare – 11
 • instituirea măsurii de protecţie specială a plasamentului, în regim de urgenţă – 27, din care:
 • asistenţi maternali profesionişti – 16
 • centrul de primire în regim de urgenţă a copilului – 11

În aceeaşi ordine de idei, menţionăm că, pentru un număr de 165 de copii au fost formulate de către persoane juridice, sesizări care au fost finalizate după cum urmează:

 • cazuri închise, cu servicii oferite – 137
 • clasate: 1
 • plasament în regim de urgenţă – 27, la:
  • centrul de primire în regim de urgenţă a copilului: 14
  • asistenţi maternali profesionişti: 8
  • persoană de plasament: 5

De asemenea, în cursul anului 2016, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a sesizat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin cazurile referitoare la repatrierea unui număr de 7 copii.

În anul 2016, unităţile sanitare de pe raza judeţului Caraş-Severin au sesizat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin cazurile a unui număr de 4 copii care au fost părăsiţi/abandonaţi în aceste unităţi de profil. Toate cele 4 cazuri au vizat măsura de protecţie specială a plasamentului, în regim de urgenţă, la asistenţi maternali profesionişti.

 1. Activitatea juridică

Activitatea juridică este desfăşurată în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin de către Serviciul Contencios, compartiment de specialitate care asigură reprezentarea intereselor acestei instituţii publice, pe cele ale Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin şi respectiv pe cele ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor organe jurisdicţionale. Acest serviciu asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului, facilitează exercitarea de către potenţialii beneficiari a drepturilor pe care le au, potrivit legii şi acordă sprijin şi asistenţă părinţilor copiilor separaţi de familiile lor, în vederea reintegrării în familie a acestora.

Referitor la activitatea juridică a Serviciului Contencios, pe parcursul anului 2016, precizăm că specialiştii acestui compartiment de profil au depus şi au susţinut în faţa instanţelor de judecată nu mai puţin de 1612 acţiuni, care au vizat următoarele aspecte:

 • instituirea măsurii de protecţie speciale a plasamentului – 24
 • modificarea măsurilor de protecţie specială – 180
 • ordonanţe preşedinţiale – 13
 • încetarea măsurii de protecţie speciale a plasamentului – 80
 • acordarea în continuare a protecţiei speciale (măsura de protecţie specială a plasamentului pe durata continuării studiilor şcolare sau pe o perioadă de până la 2 ani) – 50
 • pretenţii – 36
 • tutelă – 1
 • înregistrarea tardivă a naşterii – 2
 • altele – 1226

Pe parcursul anului 2016, Serviciul Contencios a asigurat verificarea, din punct de vedere al legalităţii, a unui număr de 1349 de dosare, conţinând documentaţii depuse la Compartimentul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi, de către persoanele care au solicitat evaluarea/reevaluarea copiilor cu dizabilităţi, în vederea încadrării lor într-un grad de handicap.

De asemenea, considerăm că un aspect deosebit de important al activităţii juridice desfăşurate de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului îl reprezintă şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori. Astfel, potrivit prevederilor art. 912 din Codul de Procedură Civilă, în cazul în care un minor refuză să îşi părăsească părintele care are calitatea de debitor sau manifestă aversiune faţă de celălalt părinte, care are calitatea de creditor, executorul judecătoresc trebuie să întocmească un proces verbal în care va consemna constatările sale, document pe care apoi îl va comunica părţilor şi direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului. În această situaţie, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului va sesiza instanţa de judecată competentă pentru a dispune un program de consiliere psihologică pe o perioadă de maxim 3 luni. La finalizarea programului de consiliere psihologică, psihologul întocmeşte un raport care va fi comunicat instanţei judecătoreşti, executorului judecătoresc şi direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului. Având în vedere aspectele anterior prezentate, precizăm că la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, în anul 2016, a fost înregistrat un singur caz pentru care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a solicitat instanţei de judecată să dispună includerea copilului în cadrul unui program de consiliere.

 1. Activitatea în domeniul adopţiei

Serviciu de specialitate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, Serviciul de Adopţii şi Postadopţii are ca atribuţii principale clarificarea situaţiei juridice (deschiderea procedurii adopţiei interne, consiliere/informare părinţi etc.) a tuturor copiilor adoptabili de pe raza judeţului Caraş-Severin, precum şi identificarea, pregătirea şi evaluarea potenţialelor persoane/familii adoptatoare, care au domiciliul în România şi care doresc să adopte.

Astfel, în perioada 01.01.2016-31.12.2016, la nivelul Serviciului de Adopţii şi Postadopţii a fost instrumentat un număr de 135 de cazuri, dintre care:

 • 50 de cazuri preluate în scopul deschiderii procedurii adopţiei faţă de copiii vizaţi (dintre care 4 cazuri au fost returnate Serviciului de Asistenţă Maternală, întrucât nu îndeplineau condiţiile legale pentru deschiderea procedurii adopţiei)
 • 21 cazuri de evaluare în vederea eliberării atestatului de persoană/familie aptă să adopte care, până la finele anului 2016 au fost soluţionate după cum urmează:
 1. 5 cereri erau în curs de soluţionare la data de 01.01.2016 (pentru 3 solicitări s-a emis dispoziţia şi atestatul de persoană/familie aptă să adopte, o familie a solicitat întreruperea etapei de evaluare, iar pentru o cerere s-a decis neînceperea evaluării, datorită dosarului incomplet)
 2. pentru 12 solicitări, directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a emis un număr de 12 dispoziţii pentru eliberarea atestatului de persoană/familie aptă să adopte, precum şi un număr identic de atestate în acest sens
 3. 4 cereri de evaluare ca persoană potenţial adoptatoare erau în curs de evaluare la data de 31.12.2016
 • 31 de cazuri aflate în perioada de monitorizare trimestrială postadopţie
 • 10 cazuri de monitorizare bilunară ca urmare a încredinţării în vederea adopţiei
 • 23 dosare clasate, ca urmare a finalizării monitorizării postadopţie

În ceea ce priveşte  activitatea juridică desfăşurată în domeniu, pe perioada raportată, consilierul juridic al  Serviciului de Adopţii şi Postadopţii a depus şi a suţinut în anul 2016 un număr de 78 de acţiuni, după cum urmează :

 • 37 de acţiuni pentru deschiderea procedurii adopţiei (pentru un număr de 51 de copii), dintre care 36 sunt sentinţe civile definitive
 • 17 acţiuni pentru încredinţare în vederea adopţiei (pentru un număr de 19 copii), dintre care 11 sentinţe sunt definitive, 13 copii în alte judeţe
 • 18 acţiuni de încuviinţare adopţie (pentru un număr de 20 de copii), dintre care 3 sunt adopţii internaţionale (la 31.12.2016 – 16 sentinţe erau definitive)
 • 6 acţiuni (dintre care 4 pentru modificarea măsurii de protecţie specială, o revizuire a încredinţării în vederea adopţiei şi o acţiune de suspendare a executării)

De asemenea, pentru 38 de copii proveniţi din sistemul de protecţie specială de pe raza judeţului Caraş-Severin a fost încuviinţată adopţia, de către instanţele de judecată competente.

În anul 2016, la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Caraş-Severin, au fost organizate 2 sesiuni de pregătire a câte 3 şedinţe fiecare, adresate persoanelor/familiilor potenţial adoptatoare:

 • sesiune de pregătire, cu 3 şedinţe (26.02.2016, 04.03.2016, respectiv 11.03.2016)
 • sesiune de pregătire, (13-14-16 decembrie 2016)
 1. Măsura de protecţie specială a plasamentului

În ceea ce priveşte situaţia copiilor ocrotiţi prin intermediul sistemului judeţean de protecţie a copilului, precizăm că Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin asigura, la finele anului precedent, instrumentarea unui număr de 972 de cazuri care vizau un număr similar de copii, după cum urmează:

 

Tipul măsurii de protecţie La 31.12.2015 La 31.12.2016 Diferenţe (+/-) 2016 faţă de 2015
Nr. total copii din care : 1002 972 -30
Þ tip familial 796 775 -21
Þ tip rezidenţial, din care: 206 197 -9
– centre de plasament publice 175 170 -5
– centre de plasament private 31 27 -4

 • a
  ) Măsura de protecţie specială a plasamentului în mediul familial

În ceea ce priveşte instituirea măsurilor de plasament într-un mediu familial, pe perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, menţionăm că un număr de 775 de copii beneficiau, la finele anului trecut, de măsura de protecţie specială la care ne referim, după cum urmează:

 

Plasamente La 31.12.2015 La 31.12.2016 Diferenţe (+/-) 31.12.2016 faţă de finele anului 2015
Nr. total de copii din care : 796 775 – 21
Þ la rude până la gradul IV 206 198 – 8
Þ la alte familii/persoane 54 64 +10
Þ la AMP 536 513 – 23


4.b
) Măsura de protecţie specială a plasamentului în unităţi rezidenţiale

În mod corespunzător, în unităţile rezidenţiale de pe raza judeţului Caraş-Severin, la sfârşitul anului 2016, cei 197 beneficiari erau ocrotiţi, după cum urmează:

Centre de Plasament la 31.12.2015 la 31.12.2016 Diferenţe (+/-) 31.12.2016 faţă de 31.12.2015
Nr. total de beneficiari  din care: 206 197 -8
Þ centre de plasament publice 175 170 -5
Þ centre de plasament private 31 27 -4

4.c) Reevaluarea periodică a cazurilor

În ceea ce priveşte acest aspect, trebuie să menţionăm că, pe perioada raportată, au fost întocmite de către specialiştii Direcţiei nu mai puţin de 1152 de rapoarte periodice de reevaluare, după cum urmează:

 • 788 rapoarte privind reevaluarea situaţiei copiilor instituţionalizaţi în unităţile de profil de pe raza judeţului Caraş-Severin.
 • 124  rapoarte trimestriale de monitorizare post-adopţie;
 • 240 de rapoarte bilunare de monitorizare a încredinţării în vederea adopţiei.

Referitor la rapoartele de monitorizare ale copiilor care beneficiază de ocrotire la asistenţii maternali profesionişti, precum şi la rude până la gradul IV inclusiv şi/sau alte persoane/familii, menţionăm că un număr de 3174 de astfel de rapoarte au fost comunicate Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Caraş-Severin:

 • 2052 de rapoarte vizând cazurile copiilor ocrotiţi de către asistenţii maternali profesionişti;
 • 1048 rapoarte referitoare la cazurile copiilor protejaţi de către alte  familii sau persoane (inclusiv rude de gradul IV);

4.d)  Încetarea măsurilor de protecţie specială

În ceea ce priveşte încetarea măsurilor de protecţie, pe perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, menţionăm că activitatea în cauză s-a concretizat prin încetarea măsurii de protecţie specială a plasamentului pentru nu mai puţin de 108 beneficiari, şi anume:

 • în 50 de cazuri au fost revocate măsurile de protecţie instituite anterior, ca urmare a împlinirii de către beneficiar a vârstei prevăzute de lege:
 1. a) încetarea măsurilor de protecţie specială pentru copiii din centrele rezidenţiale din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin – 21
 2. b) încetarea măsurilor de protecţie specială pentru copiii care au beneficiat de ocrotire la rude – 10
 3. c) încetarea măsurilor de protecţie specială pentru copiii care au beneficiat de ocrotire la alte persoane / familii – 6
 4. d) încetarea măsurilor de protecţie specială pentru copiii care au beneficiat de ocrotire la asistenţi maternali profesionişti – 13
 • în 13 cazuri s-a decis reintegrarea în familie, după cum urmează:
 1. a) reintegrarea în familie a copiilor care au beneficiat de ocrotire la asistenţi maternali profesionişti – 3
 2. b) reintegrarea în familie a copiilor din centrele rezidenţiale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin – 1
 3. c) reintegrarea în familie a copiilor care au beneficiat de ocrotire la rude – 4
 4. d) reintegrarea în familie a copiilor care au beneficiat de ocrotire la alte persoane/familii – 2
 5. e) reintegrarea în familie a copiilor care au beneficiat de ocrotire în cadrul centrelor organismelor private autorizate – 3
 • în 45 de cazuri a încetat măsura de protecţie specială din alte cauze (adopţie, declinare etc.)
 1. a) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii care au beneficiat de ocrotire la asistenţi maternali profesionişti – 35
 2. b) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii din centrele rezidenţiale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin – 7
 3. c) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii care au beneficiat de ocrotire la rude – 1
 4. d) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii care au beneficiat de ocrotire la alte persoane/familii – 1
 5. e) încetarea măsurii de protecţie specială pentru copii care au beneficiat de ocrotire în cadrul centrelor organismelor private autorizate – 1
 6. Activitatea referitoare la copiii cu dizabilităţi

În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, în cadrul Compartimentului de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi au fost evaluate/reevaluate nu mai puţin de 1422 de dosare, dintre care :

 • 226 de dosare evaluate în vederea încadrării copiilor într-un grad de handicap (cazuri noi);
 • 1196 de dosare reevaluate în vederea reîncadrării copiilor într-un grad de handicap (cazuri de reevaluare).

În altă ordine de idei, menționăm că două dintre centrele Direcţiei asigurau, la sfârşitul anului 2016, servicii de recuperare/reabilitare pentru un număr total de 103  beneficiari, astfel:

– Centrul „Nera” Oraviţa – 48

– Centrul „Bunavestire” Caransebeş – 55      

 1. Protecţia persoanelor cu dizabilităţi

Pe parcursul anului 2016, în cadrul Compartimentului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap au fost instrumentate nu mai puţin de 4668 de dosare, în scopul înaintării acestora către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Caraş-Severin.

În ceea ce priveşte drepturile financiare şi respectiv facilităţile prevăzute de lege, menţionăm că la finele anului 2016, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin asigura plata drepturilor financiare şi respectiv acordarea facilităţilor prevăzute de lege pentru un număr de 12179 de  persoane cu handicap, dintre care 1143 erau copii, iar 11036 erau adulţi.

Tot în anul 2016, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a eliberat un număr de 820 de acorduri pentru indemnizaţia de însoţitor a persoanei cu handicap şi respectiv 354 de acorduri în vederea angajării unui asistent personal, prin intermediul Serviciului de Asistenţă a Persoanelor Vârstnice şi Adulte cu Handicap.

Referitor la protecţia de tip rezidenţial a persoanelor adulte cu handicap, în centrele rezidenţiale de profil din structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, menţionăm că, la data de 31.12.2016, unităţile în cauză ocroteau în total un număr de 192 de beneficiari, după cum urmează:

 • Centrul „Elena Ardelean” Oraviţa: 94
 • Centrul „Sf. Maria” Reşiţa: 44
 • Centrul „Bunavestire” Caransebeş: 29 (care sunt relocați pe perioada lucrărilor de amenajare)
 • Centrul „Nera” Oraviţa: 24
 1. Activitatea Comisiei de Disciplină şi a Comisiei de Cerecetare Prealabilă

În perioada raportată, la nivelul Comisiei de Disciplină a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, au fost depuse sesizări împotriva a doi funcţionari publici.

În ceea ce priveşte activitatea  Comisiei de Cercetare Prealabilă, menţionăm că, tot în anul 2016, au fost formulate sesizări pentru un număr de 16 angajaţi cu contract individual de muncă, care au fost cercetaţi pentru săvârşirea unor abateri.

 1. Activitatea de resurse umane

În ceea ce priveşte această activitate, trebuie precizat că, pe parcursul anului 2016, la nivelul Direcţiei s-au efectuat un număr de 58 de angajări, dintre care:

 • 9 posturi de asistenţi maternali profesionişti (în aparatul propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin);
 • 14 funcţionari publici;
 • 2 persoane angajate cu contract individual de muncă (aparatul propriu al Direcţiei);
 • 33 de persoane angajate cu contract individual de muncă (la nivelul unităţilor rezidenţiale ale Direcţiei);

Astfel, la data de 31.12.2016, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin dispunea de un număr total de 1110 de posturi aprobate, dintre care:

 • 105 posturi de funcţionari publici;
 • 1005 posturi aprobate pentru personalul contractual, din structura organizatorică a Direcţiei.

Din totalul posturilor aprobate, la sfârşitul anului 2016 erau ocupate 876,5 posturi, după cum urmează:

 • 76 de posturi de funcţionari publici;

–   800,5 posturi contractuale, dintre care:

 • 35,5 de posturi în aparatul propriu al Direcţiei;
 • 469 posturi de asistenţi maternali profesionişti (aparatul propriul al Direcţiei);
 • 296 posturi la nivelul unităţilor rezidenţiale din structura Direcţiei.

De asemenea, tot în cursul anului precedent, Serviciul Resurse Umane al Direcţiei a asigurat eliberarea unui număr de 4728 adeverinţe.

 1. Relaţii inter-instituţionale şi controale tematice

În ceea ce priveşte relaţiile Direcţiei cu alte structuri de specialitate care funcţionează la nivelul judeţului Caraş-Severin, considerăm că această instituţie publică a realizat o bună colaborare atât cu instanţele judecătoreşti, precum şi cu Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin, Direcţia de Evidenţă a Persoanei a Judeţului Caraş-Severin, Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Caraş-Severin, Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin, Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin, Asociaţia „Pentru Fiecare Copil o Familie” Reşiţa, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gral. BG. Vasile Zorzor” Caraş-Severin.

De asemenea, Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului Caraş-Severin s-a implicat şi se va implica şi în continuare în activităţi de prevenire şi combatere a exploatării copiilor prin muncă, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 243/31.10.2016, document prin care se înfiinţează echipa intersectorială locală pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, echipă care asigură cooperarea în acest domeniu.

Din anul 2012, prin Hotărârea nr. 125/07.06.2012 a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, funcţionează echipa intersectorială în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, organism cu rol consultativ, la nivelul judeţului Caraş-Severin, care a fost învestit cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie dar şi combaterea şi prevenirea violenţei în familie.

În ceea ce priveşte activitatea de control desfăşurată la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin de către instituţiile abilitate în acest sens, menţionăm că, în anul 2016, instituţia publică anterior menţionată a fost controlată în diverse domenii. Astfel, în decursul anului 2016, specialiştii Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţia Socială Caraş-Severin au efectuat nu mai puţin de 64 de controale la nivelul Direcţiei (controale tematice care au vizat acordarea beneficiilor de asistenţă socială la care au dreptul persoanele cu nevoi speciale, verificarea modului de folosire a alocaţiei de plasament, precum şi controale la unităţile rezidenţiale din structura Direcţiei, controale realizate ca urmare a unor sesizări, controale realizate în vederea monitorizării ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse, precum şi controale organizate în scopul eliberării licenţelor de funcţionare definitive).

Tot în perioada raportată, menționăm că specialiştii Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Caraş-Severin au efectuat mai multe controale, care au vizat aplicarea prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi verificarea modului de acordare a drepturilor salariale. De asemenea, au fost efectuate controale care au vizat modul de îndeplinire a măsurilor şi recomandărilor făcute de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin.

Nu în ultimul rând, menţionăm că, în perioada 12.10.2016-15.11.2016, la nivelul Direcţiei a fost efectuat un control tematic de către Consiliul Judeţean Caraş-Severin. Tematica de control a vizat următoarele domenii: financiar-contabil, administrativ, juridic, asistenţă socială, resurse umane, control intern managerial şi relaţii cu publicul.

Având în vedere toate aceste aspecte, menţionăm că Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi-a însuşit toate recomandările şi măsurile dispuse, în urma controalelor de specialitate efectuate pe parcursul anului 2016 de către entităţile cu atribuţii de control.

 1. Concluzii

Formulând o concluzie la cele prezentate, se pot menţiona câteva aspecte:

 • Începând cu data de 01.08.2016, la nivelul Direcţiei nu s-a mai permis scoaterea la concurs a unor posturi vacante, în vederea ocupării acestora, pentru o optimă desfăşurare a activităţii instituţiei. Drept urmare, toate atribuţiile au încărcat excesiv personalul existent, consecinţa fiind angajaţi cu un nivel ridicat de stres, un grad mare de oboseală şi disconfort psihic.
 • De asemenea, menţionăm că pe tot parcursul anului 2016, două dintre unităţile rezidenţiale ale Direcţiei au fost în stare de nefuncţionare, beneficiarii acestor centre fiind relocaţi în alte centre, fapt care a dus la supraaglomerarea centrelor ocupate de beneficiarii noi veniţi. O consecinţă directă mai este şi faptul că această supraaglomerare duce la disconfortul beneficiarilor, limitarea intimităţii personale, precum şi reducerea calităţii vieţii acestora. Nu în ultimul rând, facem referire la personalul angajat în cadrul Centrului „Bunavestire” Caransebeş, care, din cauza închiderii centrului şi relocării beneficiarilor, este obligat să facă navetă zilnică între localităţi.
 • Se impune să menţionăm că angajaţii aparatului propriu al Direcţiei, au fost nevoiţi pe parcursul anului 2016 să îşi desfăşoare activitatea în condiţii improprii de muncă (praf, zgomot, lipsa apei calde, întreruperi frecvente ale energiei electrice, debranşarea de la căldură pe perioada anotimpului rece), datorită faptului că în incinta Centrului „Speranţa” Reşiţa au fost demarate lucrări de reamenjare.

Având în vedere cele prezentate, activităţile de specialitate prestate, considerăm că atât Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin, cât şi Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin, precum şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi-au adus o contribuţie importantă în derularea activităţii desfăşurate în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, la nivelul judeţului nostru, îndeplinindu-şi totodată, în mod corespunzător, atribuţiile care le revin, potrivit legii.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.