Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Anunt privind examenul de promovarea în grade sau trepte

Anunt privind examenul de promovarea în grade sau trepte

Nr. XIV/1861/19.09.2014               Operator nr. 6372

A N U N Ţ

privind examenul de promovarea în grade sau trepte, în semestrul II 2014, a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizat  în data de 3 şi 5 noiembrie 2014

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin organizează, la sediu, în data de 3 şi 5 noiembrie 2014, examenul de promovarea în grade sau trepte, a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru semestrul II 2014.

Condiţii de participare la examen (conform art. 26 alin. (4) şi (5) din Legea –Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice):

 • promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani;
 • să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani;

Dosarul de examen se depune la Serviciul Resurse Umane, cu minim 5 de zile lucrătoare înainte de data desfăşurării examenului şi conţine în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere la examen;
 • copiile fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale, din care să rezulte ca a fost obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani;
 • adeverinţa eliberată de Serviciul Resurse Umane care atestă vechimea în gradul sau treapta profesional;

Termenul de depunere a dosarului de examen :  24 octombrie 2014

Data, ora şi locul organizării examenului: Pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Oraviţa, al Centrului de Plasament „Speranţa” Reşiţa, al Centrului de Plasament ”Casa Noastră” Zăgujeni, al Complexului de Servicii Sociale Oraviţa, al Complexului de Servicii Sociale „Sf.Maria” Reşiţa, al Complexului de Servicii Sociale Reşiţa    şi a Complexului de Servicii Sociale „Bunavestire” Caransebeş, proba scrisă va fi în data de 3 noiembrie 2014, ora 1000, iar interviul va fi în data de 5 noiembrie 2014, ora 1400 , la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de consilier juridic IA:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată în anul 2014;
 2. Legea nr. 273 /2004, privind regimul juridic al adopţiei, republicată;
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 4. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Codul de Procedură Civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare – Cartea I – Competenţa instanţelor judecătoreşti: Titlul I – V; Cartea II – Procedura contencioasă: Titlul I, Titlul III, Titlul V;
 6. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Caraş-Severin.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de psiholog practicant şi psiholog  specialist:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată în anul 2014;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 3. Psihiatrie clinică – George Ionescu, cap.8, cap.9 (9.1; 9.2;9.3; 9.5), cap.10;
 4. Psihologia dezvoltării umane –Ana Muntean, cap 5 (5.2; 5.4; 5.6), cap.8 ( 8.2; 8.3; 8.4; 8.8), cap.9 (9.1; 9.4);
 5. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014 privind aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de educator principal:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată în anul 2014;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 3. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin 150/29.08.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin;
 4. Constantin Păunescu, Ligia Matiana Ene – “Terapia Educaţională Integrată” Capitolul III şi IV – Editura Pro Humanitate 1997;
 5. CRIPS – 2010 – Integrarea Socială Activă a Tinerilor;

Bibliografia pentru funcţia contractuală de  inspector de specialitate I şi inspector de specialitate IA:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată (Titlul III);
 2. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată în anul 2014;
 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 4. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 5. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin 150/29.08.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Bibliografia pentru funcţia contractuală de asistent medical şi asistent medical principal :

 1. Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 3. Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 144/2008 –privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti şi Moaşelor;
 4. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
 5. C. BORUNDEL – „Manual de medicină internă pentru cadre medii”.

 

Bibliografia pentru funcţia contractuală de muncitor calificat:

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată (Titlul III);
 2. Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.

 

Bibliografia pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de instructor de educaţie principal este următoarea:

 1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată în anul 2014;
 2. Legea nr. 292/2011 – Legea asistenţei sociale;
 3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 150/29.08.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Caraş-Severin.