Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în data de 05 decembrie 2016

  >  Uncategorized   >  Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în data de 05 decembrie 2016

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în data de 05 decembrie 2016

Nr.XIV/1603/14.11.2016                                                                           Operator  nr. 6372

 

Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la examenul organizat în data de 05 decembrie 2016 pentru promovarea în grade sau trepte profesionale în semestrul II din anul 2016 a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

                     Comisia de concurs constituită potrivit prevederilor Dispoziţiei nr. 2941/15.11.2016 a directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor:

 

Nr. crt Dosar nr. Numele şi prenumele candidatului Denumire serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală pentru care candidează Rezultatul selecţiei dosarelor ADMIS / RESPINS Observaţii
1. 2/4095/16.11.2016 Rus Jenica-Violeta Centrul,,Raisa”Reșița inspector de specialitate, gr. I ADMIS
2. 2/4142/21.11.2016 Bubeș Ion Centrul ,,Nera”Oravița instructor de educație, gr. principal ADMIS
3. 40589/22.11.2016 Puiulescu Ana Centrul ,,Bunavestire” Caransebe; muncitor calificat (bucătărie), tr. II ADMIS
4. 40590/22.11.2016 Spătaru Ana-Maria- Ștefania Centrul ,,Elena Ardelean”Oravița instructor de educație, gr. principal ADMIS

 

  • Afişat astăzi, 24.11.2016, ora 14:30, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 05.12.2016, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru susţinerea probei scrise.

 

SECRETAR :      – Andreia Marcea