Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Centralizator prinvind rezultatul final al concursului organizat în data de 30 iunie 2016

Centralizator prinvind rezultatul final al concursului organizat în data de 30 iunie 2016

Nr . XIV/722/01.07.2016                                                                  Operator  nr. 6372

Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat în data de de 30 iunie 2016, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante  din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Caraş-Severin

 

                  Nr. crt. Numele şi prenumele

candidatu

lui

Denumire direcţie/ serviciu/ centru/ complex/ compartiment Funcţia contractuală Rezultatul final (media aritmetică a punctajelor finale obţinute la fiecare dintre cele două probe) ADMIS/ RESPINS
 

1.

 

Stanca Margareta-Anișoara Centrul “Raisa” Reșița supraveghetor de noapte 61  puncte ADMIS
 

2.

 

Bezan Elena Centrul “Sfânta Maria” Reșița magaziner 77  puncte ADMIS
 

3.

 

Negrea Daniela Serviciul Telefonul Copilului psiholog stagiar  

70  puncte

 

ADMIS

 

4.

Șălariu Andrei-Mircea Centrul “Raisa” Reșița supraveghetor de noapte  

RESPINS

5. Jula Nicoleta Centrul “Sfânta Maria” Reșița magaziner RESPINS
6. Hergan Georgeta Centrul “Nera” Oravița instructor de educație RESPINS

 

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS I :  Bălan Carmen ____________

 

Nr.XIV/723/01.06.2016

Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat în data de de 27 şi 30 iunie 2016, pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante  din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

                  Nr. crt. Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie/serviciu/centru/complex/ compartiment Funcţia contractuală Rezultatul final (media aritmetică a punctajelor finale obţinute la fiecare dintre cele două probe) ADMIS/ RESPINS
1. Manole Marica Centrul “ Sfânta Maria” Reșița îngrijitor 64 puncte ADMIS
2. Vaida Sorina Centrul “Raisa” Reșița părinte social 63 puncte ADMIS
3. Schintee Marieta-Florica Centrul “Speranța” Reșița îngrijitoare 60,5 puncte ADMIS
4. Isac Viorica Centrul “Raisa” Reșița părinte social 42 puncte RESPINS
5. Gună Viorica Centrul “Raisa” Reșița părinte social 38 puncte RESPINS
  • Afişat astăzi, 01.07.2016, ora 11:45 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de o zi lucrătoare de la afişare.

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS II :

– Marcea Andreia