Rezultatul selecţiei dosarelor în vederea participării la concursul organizat în data de 27 şi 30 iunie 2016

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Rezultatul selecţiei dosarelor în vederea participării la concursul organizat în data de 27 şi 30 iunie 2016

Rezultatul selecţiei dosarelor în vederea participării la concursul organizat în data de 27 şi 30 iunie 2016

Nr. XIV/638/17.06.2016

                         Rezultatul selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul organizat în data de 27 şi 30 iunie 2016 pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

                     Comisia de concurs constituită potrivit prevederilor Dispoziţiei nr. 1416/02.06.2016 a directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor:

Nr crt Dosar nr. Numele şi prenumele candidatului Denumire serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală pentru care candidează Rezultatul selecţiei dosarelor ADMIS / RESPINS Observaţii
1 21240/08.06.2016 Stanca Margareta-Anișoara Centrul “Raisa” Reșița supraveghetor de noapte ADMIS
2 21833/13.06.2016 Bezan Elena Centrul “Sfânta Maria” Reșița magaziner ADMIS
3 21838/13.06.2016 Jula Nicoleta Centrul “Sfânta Maria” Reșița magaziner ADMIS
4 21907/13.06.2016 Negrea Daniela Serviciul Telefonul Copilului psiholog stagiar ADMIS
5 22290/15.06.2016 Șălariu Andrei-Mircea Centrul “Raisa” Reșița supraveghetor de noapte ADMIS
6 22348/16.06.2016 Hergan Georgeta Centrul “Nera” Reșița instructor de educație ADMIS
7 22432/16.06.2016 Bodăescu Ion Centrul “Raisa” Reșița supraveghetor de noapte RESPINS DOSAR INCOMPLET

 

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS I:      – Andreia Marcea

 

Nr crt Dosar nr. Numele şi prenumele candidatului Denumire serviciu / centru / complex / compartiment Funcţia contractuală pentru care candidează Rezultatul selecţiei dosarelor ADMIS / RESPINS Observaţii
1. 20774/06.06.2016 Vaida Sorina Centrul “Raisa” Reșița părinte social ADMIS
2. 21053/07.06.2016 Schintee Marieta-Florica Centrul “Speranța” Reșița îngrijitoare ADMIS
3. 21814/13.06.2016 Gună Viorica Centrul “Raisa” Reșița părinte social ADMIS
4. 22264/15.06.2016 Manole Marica Centrul “Sfânta Maria” Reșița îngrijitor ADMIS
5. 22423/16.06.2016 Isac Viorica Centrul “Raisa” Reșița părinte social ADMIS
  • Afişat astăzi, 17.06.2016, ora 11:45, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor fi prezenţi în data de 27.06.2016, ora 1000, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pentru susţinerea probei scrise şi probei practice.

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS II :      – Andreia Marcea