Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copipului Caras Severin

  >  DGASPC   >  Cariera   >  Centralizator final al examenului organizat in 15.06.2016

Centralizator final al examenului organizat in 15.06.2016

NR.XIV/633/16.06.2016                                                                                                                                                                                                                                               

Centralizator privind rezultatul final al examenului organizat în 15_iunie  2016, pentru promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare, în semestrul I din anul 2016 a personalului contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

Nr. Crt. Numele şi prenumele

candidatului

Denumire direcţie/serviciu/centru/complex/ compartiment Funcţia contractuală în care promovează Rezultatul probei scrise ADMIS/ RESPINS
1 Rujoni Ecaterina Serviciul Tehnic și Administrativ Inspector de Specialitate, grad IA 70 puncte ADMIS
2 Covaciu Aurelia Steluța Servciiul Financiar Contabilitate și Achiziții Publice Inspector de specialitate, grad I 70 puncte ADMIS
  3 Ivan Florina Diana Centrul ,,Speranța”Reșița Instructor de educație principal 68,33 puncte ADMIS
4 Borchescu Gheorghe Centrul,,Bunavestire” Caransebeș Inspetor de specialitate, grad I 63,33 puncte ADMIS
5 Magheț Maria Centrul,,Raisa”Reșița Inspector de specialitate, grad I 58,33 puncte ADMIS
6 Drețcanu Nicoleta Centrul,,Raisa”Reșița Inspector de specialitate, grad I 58,33 puncte ADMIS
7 Stanef Doina Mioara Serviciul Secretariat Comisii Inspector de specialitate, grad I 55 puncte ADMIS
8 Muselin George Centrul,,Bunavestire” Caransebeș Inspetor de specialitate, grad I 50 puncte ADMIS
9 Longa Marioara Liliana Centrul ,,Casa Noastră” Zăgujeni Instructor de educație principal 50 puncte ADMIS
10 Rus Jenica Violeta Centrul,,Raisa”Reșița Inspector de specialitate, grad I 31,66 puncte RESPINS
11 Spătaru Ana Maria Centrul ,,Elena Ardelean”Oravița Instructor de educație principal 19,33 puncte RESPINS
12 Bubeș Ion Centrul ,,Nera”Oravița Instructor de educație principal 10 puncte RESPINS
  • Afişat astăzi, 16.06.2016, ora 16.00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin.
  • Contestaţiile se pot formula în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor.

SECRETAR :      -Ungureanu Mariana Adriana