Arhiva

Categorii: Uncategorized  Comments off
Categorii: Uncategorized  Comments off
Categorii: Uncategorized  Comments off
Categorii: Info de interes public, Organigrama  Comments off

Regulament de organizare și funcționare al Centrului ”Sfânta Maria” Reșița

 Anexa nr. 8 la hotărârea nr. 123/22.06.2017

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL

CENTRUL ,,SFÂNTA MARIA” REŞIŢA

ART. 1 Definiţie

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul ,,Sfânta Maria” Reşiţa, aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere și serviciile oferite. Mai mult »

Categorii: Regulamentul de organizare si functionare  Comments off

Regulament de organizare și funcționare al Centrului ”Speranța” Reșița

Anexa nr.2 la hotărârea nr. 123/22.06.2017

REGULAMENT COMUN DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL

DIN CADRUL CENTRULUI ”SPERANȚA” REȘIȚA
Mai mult »

Categorii: Regulamentul de organizare si functionare  Comments off
Categorii: Uncategorized  Comments off

Regulament de organizare și funcționare al aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin

Anexa nr. 1 la hotărârea nr. 123/22.06.2017

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL APARATULUI PROPRIU AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

                                               ȘI PROTECȚIA COPILULUI CARAȘ-SEVERIN                                                                                            

Capitolul  I. Dispoziţii generale

            Art. 1 (1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, denumită în continuare Direcţie Generală, este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin.  Mai mult »

Categorii: Regulamentul de organizare si functionare  Comments off

Regulament de organizare și funcționare al Serviciului Social cu Cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu

 Anexa nr. 10 la hotărârea nr. 123/22.06.2017

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL

CU CAZARE: ”CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SACU”

ARTICOLUL 1

DEFINIȚIE

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu”,aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, drepturile și obligațiile beneficiarilor precum și condițiile de încetare a serviciilor acordate. Mai mult »

Categorii: Regulamentul de organizare si functionare  Comments off
Categorii: Uncategorized  Comments off