Arhiva

Categorii: Uncategorized  Comments off

MISIUNEA CENTRULUI DE PLASAMENT ,,CASA NOASTRĂ” ZĂGUJENI

Nr. 252 / 08.07.2014   

                                                                                                     

MISIUNEA

CENTRULUI DE PLASAMENT ,,CASA NOASTRĂ” ZĂGUJENI

 

Centrul de Plasament ,,Casa Noastră” Zăgujeni este instituţie publică de asistenţă socială la nivel judeţean, fără personalitate juridică, funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, având sediul în  localitatea Zăgujeni, str. Principală, nr. 17, tel./fax: 0255/510027. Mai mult »

Categorii: Programe si strategii  Comments off
Categorii: Programe si strategii  Comments off

RAPORT DE ACTIVITATE al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin,

Nr. 4589/08.02.2017

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin,

al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin

şi respectiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială

şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,

pe perioada 01.01.2016 – 31.12.2016       

  1. Activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin

Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin este organizată şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi respectiv celor ale Hotărârii Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, ca organ de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu activitate decizională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului. Mai mult »

Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off

RAPORT DE ACTIVITATE AL CENTRULUI „ELENA ARDELEAN” ORAVIÞA PE ANUL 2016

Nr. 1177/18.04.2017

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL

CENTRULUI  „ELENA ARDELEAN” ORAVIÞA

PE ANUL 2016

În anul 2016 Centrul Elena Ardelean Oravița a avut ca obiectiv asigurarea condiþiilor unei vieþi individuale ºi sociale normale pentru persoanele adulte cu dizabilitãþi, asigurându-le acestora un climat familial pentru satisfacerea nevoilor personale, prin derularea unui program individual de recuperare ºi integrare/reintegrare a acestora în societate. Mai mult »

Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off

RAPORT DE ACTIVITATE AL centrulUI “Sfanta Maria” REŞIŢA PE ANUL 2016

Nr. 357/ 03.04.2017

 

RAPORT DE ACTIVITATE

AL centrulUI “Sfanta Maria” REŞIŢA

PE ANUL  2016

 

Centrul “Sfânta Maria” Reşiţa este o unitate de tip rezidenţial, fără personalitate juridică, care funcţionează în structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, având sediul în municipiul Reşiţa,  Aleea Buziaş nr. 6A, tel/fax 0255/226726, e-mail: css_sfantamariaresita@yahoo.com. Mai mult »

Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off

Centralizator privind rezultatul final al concursului organizat în 24 şi 26 aprilie 2017

Nr. XIV/1248/27.04.2017

CENTRALIZATOR

privind rezultatul final al concursului susţinut în data de 24 aprilie 2017 (proba scrisă) şi data de 26 aprilie 2017  (proba interviu) pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin Mai mult »

Categorii: Uncategorized  Comments off

Rezultatul probei interviu din data de 26.04.2017

Nr. XIV/1242 /26.04.2017

L I S T A

privind rezultatul probei interviu din data de 26.04.2017, ora 15:00,  pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin Mai mult »

Categorii: Uncategorized  Comments off

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 24 aprilie 2017, ora 11.00

 Nr. XIV/1240/24.04.2017

L I S T A

cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 24 aprilie 2017, ora 11.00,  pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin Mai mult »

Categorii: Uncategorized  Comments off

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 24 şi 27 aprilie 2017

Nr. XIV/1221/18.04.2017

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere  la concursul organizat în data de 24 şi 27 aprilie 2017, pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin Mai mult »

Categorii: Uncategorized  Comments off