Formulare tip

Acte necesare pentru plasamentul unui copil la o persoana

Acte necesare pentru intocmirea noului dosar pentru incadrarea/prelungirea certificatului de handicap copii

Copii cu handicap ( acordare drepturi)

Persoane adulte cu handicap

Model cerere eliberare rovinieta


Serviciul de evaluare complexa a    persoanelor adulte cu handicap

ACTE NECESARE ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP PENTRU ADULŢI

  1. referat medical de la medicul specialist SAU bilet de ieşire din spital în ORIGINAL ( pe anul în curs, dar nu mai vechi de 6 luni);
  2. scrisoare medicală tip ( doar pentru cazurile noi) ORIGINAL completată de medicul de familie;

3    anchetă sociala de la primăria de domiciliu realizată conform modelului din H.G..nr. 430/16.04.2008;

  1. copie după actul de identitate valabil;
  2. copie după decizia de pensie şi cuponul pensie (invaliditate, urmaş, limită de vârstă etc.) SAU adeverinţă de venit de la locul de muncă SAU declaraţie pe propria raspundere(doar în cazul celor care nu realizează nici un venit) ;
  3. dosar cu şină;
  4. 7. cerere tip;

8    vechiul certificat de încadrare în grad de handicap(unde este cazul).

 

PROGRAM  de DEPUNERE  a ACTELOR:

 LUNI, MARŢI, MIERCURI, JOI:  8.00-16.00; VINERI:  8.00-13.00

NOTA: Dosarul complet se depune personal sau de către o altă persoană desemnată de bolnav, la  registratura  Compartimentului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, Resita, Al. Trei Ape Nr.4, TEL: 0355/423226