Archive for the Category » Info de interes public «

Categorii: Info de interes public, Info de interes public  Comments off
Categorii: Info de interes public, Organigrama  Comments off

Declaraţiile de avere şi interese pentru anul 2016

TABEL NOMINAL CU FUNCŢIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL DE CONDUCERE DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECTIA COPILULUI CARAŞ-SEVERIN – care au depus declaraţiile de avere şi interese – pentru anul 2016
Mai mult »

Categorii: Declaratii de avere, interes  Comments off

RAPORT DE ACTIVITATE al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin,

Nr. 4589/08.02.2017

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin,

al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severin

şi respectiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială

şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,

pe perioada 01.01.2016 – 31.12.2016       

  1. Activitatea Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin

Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin este organizată şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi respectiv celor ale Hotărârii Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, ca organ de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu activitate decizională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului. Mai mult »

Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off

RAPORT DE ACTIVITATE AL CENTRULUI „ELENA ARDELEAN” ORAVIÞA PE ANUL 2016

Nr. 1177/18.04.2017

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL

CENTRULUI  „ELENA ARDELEAN” ORAVIÞA

PE ANUL 2016

În anul 2016 Centrul Elena Ardelean Oravița a avut ca obiectiv asigurarea condiþiilor unei vieþi individuale ºi sociale normale pentru persoanele adulte cu dizabilitãþi, asigurându-le acestora un climat familial pentru satisfacerea nevoilor personale, prin derularea unui program individual de recuperare ºi integrare/reintegrare a acestora în societate. Mai mult »

Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off

RAPORT DE ACTIVITATE AL centrulUI “Sfanta Maria” REŞIŢA PE ANUL 2016

Nr. 357/ 03.04.2017

 

RAPORT DE ACTIVITATE

AL centrulUI “Sfanta Maria” REŞIŢA

PE ANUL  2016

 

Centrul “Sfânta Maria” Reşiţa este o unitate de tip rezidenţial, fără personalitate juridică, care funcţionează în structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, având sediul în municipiul Reşiţa,  Aleea Buziaş nr. 6A, tel/fax 0255/226726, e-mail: css_sfantamariaresita@yahoo.com. Mai mult »

Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off

Declaraţiile de avere şi interese pentru anul 2015

TABEL NOMINAL CU FUNCŢIONARII PUBLICI DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECTIA COPILULUI CARAŞ-SEVERIN – care au depus declaraţiile de avere şi interese – pentru anul 2015 Mai mult »

Categorii: Declaratii de avere, interes  Comments off

Raport de activitate al Centrului „Bunavestire” Caransebeş

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ„

ŞI PROTECŢIA COPILULUI CENTRUL „BUNAVESTIRE” CARANSEBEŞ

Mun. Caransebeş,str. Spitalului, nr. 8, cod 325400

Tel/fax: 0255/513354

Raport de activitate al Centrului „Bunavestire” Caransebeş pentru perioada 01.01.2015 – 31.12.2015

       Centrul ,,Bunavestire” Caransebeş este instituţie publică de asistenţă socială la nivel judeţean, fără personalitate juridică, funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Caraş-Severin, având sediul în Municipiul Caransebeş, str. Spitalului, nr. 8, tel./fax 0255/513354, judeţul Caraş – Severin.

Mai mult »

Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off

RAPORT DE ACTIVITATE 2015

R O M Â N I A JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂSOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI .
mun Reşiţa, al.  Trei Ape, Nr. 4, cod. 320190
tel.: 0255/224302, fax: 0255/217048, e-mail: dgaspccs@rdslink.ro

***********************************************************************************************************************

RAPORT DE ACTIVITATE al Comisiei pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin,al Comisiei de Evaluare

a Persoanelor Adulte cu Handicap Caraş-Severinşi respectiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială

şi Protecţia Copilului Caraş-Severin,pe perioada 01.01.2015 – 31.12.2015

Mai mult »

Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off

RAPORT DE ACTIVITATE 2015

ROMÂNIA JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN CONSILIUL JUDEŢEAN DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI Centrul ,,Elena Ardelean” Oraviţa Orș.Oravița, str.Valea Minerimor , nr 35-36, cod.325600 Tel: 0255/572074; fax: 0255.572074; e-mail: e.centruloravita@yahoo.com

RAPORT DE ACTIVITATE 2015

           În anul 2015, Centrul de Îngrijire și Asistență Oravița ( în prezent Centrul Elena  Ardelean ),  a avut ca obiectiv asigurarea condiţiilor unei vieţi individuale şi sociale normale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, asigurându-le acestora un climat familial pentru satisfacerea nevoilor personale, prin derularea unui program individual de recuperare, şi integrare/reintegrare a acestora în societate. Mai mult »

Categorii: Rapoarte de Activitate  Comments off