Archive for the Category » Regulamentul de organizare si functionare «

Regulament de organizare și funcționare al Centrului ”NERA” Oravița

Anexa nr. 5 la hotărârea nr. 123/22.06.2017

REGULAMENT COMUN DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL

SERVICIILOR SOCIALE DIN CADRUL CENTRULUI „NERA” ORAVIŢA

 

ART. 1 Dispoziții generale

(1) Centrul „Nera” Oraviţa este o unitate de tip rezidenţial, fără personalitate juridică, care funcţionează în structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi care are în componenţă cinci servicii sociale, şi anume: Mai mult »

Categorii: Regulamentul de organizare si functionare  Comments off

Regulament de organizare și funcționare al Centrului ”ELENA ARDELEAN” Oravița

                                                   Anexa nr. 7  la hotărârea nr. 123/22.06.2017

REGULAMENT COMUN DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIILOR SOCIALE DIN CADRUL CENTRULUI „ELENA ARDELEAN” ORAVIŢA

 

ART. 1 Dispoziții generale

(1) Centrul „Elena Ardelean” Oraviţa este o unitate de tip rezidenţial, fără personalitate juridică, care funcţionează în structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi care are în componenţă patru servicii sociale, şi anume: Mai mult »

Categorii: Regulamentul de organizare si functionare  Comments off

Regulament de organizare și funcționare al Centrului ”CASA NOASTRĂ” Zăgujeni

                                               Anexa nr. 3  la hotărârea nr. 123/22.06.2017

REGULAMENT COMUN DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIILOR SOCIALE DIN CADRUL CENTRULUI ,,CASA NOASTRĂ” ZĂGUJENI

 

ART. 1 Dispoziții generale

(1) Centrul ,,Casa Noastră” Zăgujeni este o unitate de tip rezidenţial, fără personalitate juridică, care funcţionează în structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi care are în componenţă trei servicii sociale, şi anume: Mai mult »

Categorii: Regulamentul de organizare si functionare  Comments off

Regulament de organizare și funcționare al Centrului ”BUNAVESTIRE” Caransebeș

                                          Anexa nr. 6   la hotărârea nr. 123/22.06.2017              

REGULAMENT COMUN DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIILOR SOCIALE DIN CADRUL CENTRULUI ,,BUNAVESTIRE” CARANSEBEȘ

 

ART. 1 Dispoziții generale

(1) Centrul ,,Bunavestire” Caransebeș, este o unitate de tip rezidențial, fără personalitate juridică, care funcționează în structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin și care are în componență opt servicii sociale și anume: Mai mult »

Categorii: Regulamentul de organizare si functionare  Comments off

Regulament de organizare și funcționare al Centrului ”RAISA” REȘIȚA

 Anexa nr. 4 la hotărârea nr. 123/22.06.2017

REGULAMENT COMUN DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIILOR SOCIALE DIN CADRUL CENTRULUI ,,RAISA” REŞIȚA

ART. 1 Dispoziții Generale

(1) Centrul „Raisa” Reşiţa este o unitate de tip rezidenţial, fără personalitate juridică, care funcţionează în structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi care are în componenţă doisprezece servicii sociale, şi anume: Mai mult »

Categorii: Regulamentul de organizare si functionare  Comments off

Regulament de organizare și funcționare al Centrului ”Sfânta Maria” Reșița

 Anexa nr. 8 la hotărârea nr. 123/22.06.2017

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL

CENTRUL ,,SFÂNTA MARIA” REŞIŢA

ART. 1 Definiţie

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul ,,Sfânta Maria” Reşiţa, aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere și serviciile oferite. Mai mult »

Categorii: Regulamentul de organizare si functionare  Comments off

Regulament de organizare și funcționare al Centrului ”Speranța” Reșița

Anexa nr.2 la hotărârea nr. 123/22.06.2017

REGULAMENT COMUN DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL

DIN CADRUL CENTRULUI ”SPERANȚA” REȘIȚA
Mai mult »

Categorii: Regulamentul de organizare si functionare  Comments off

Regulament de organizare și funcționare al aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin

Anexa nr. 1 la hotărârea nr. 123/22.06.2017

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL APARATULUI PROPRIU AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

                                               ȘI PROTECȚIA COPILULUI CARAȘ-SEVERIN                                                                                            

Capitolul  I. Dispoziţii generale

            Art. 1 (1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, denumită în continuare Direcţie Generală, este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin.  Mai mult »

Categorii: Regulamentul de organizare si functionare  Comments off

Regulament de organizare și funcționare al Serviciului Social cu Cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu

 Anexa nr. 10 la hotărârea nr. 123/22.06.2017

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL

CU CAZARE: ”CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SACU”

ARTICOLUL 1

DEFINIȚIE

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu”,aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, drepturile și obligațiile beneficiarilor precum și condițiile de încetare a serviciilor acordate. Mai mult »

Categorii: Regulamentul de organizare si functionare  Comments off

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE: „CENTRUL REZIDENŢIAL DE ASISTENŢĂ ŞI REINTEGRARE SOCIALĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST CARANSEBEŞ”

                                                                                                  

Anexa nr. 12 la hotărârea nr. 123/22.06.2017    

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

AL SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE: „CENTRUL REZIDENŢIAL DE ASISTENŢĂ ŞI REINTEGRARE SOCIALĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST CARANSEBEŞ Mai mult »

Categorii: Regulamentul de organizare si functionare  Comments off