Archive for the Category » Regulamentul de organizare si functionare «

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CENTRULUI „ELENA ARDELEAN” ORAVIŢA

ART. 1 Definiţie

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Centrului „Elena Ardelean” Oraviţa, aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, structura organizatorică, numărul de posturi, categoriile de personal şi finanţarea centrului.

(2) Centrul „Elena Ardelean” Oraviţa este o unitate de tip rezidenţial, fără personalitate juridică, care funcţionează în structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi care are în componenţă două servicii sociale şi anume: Mai mult »

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CENTRULUI ,,SFÂNTA MARIA” REŞIŢA

ART. 1 Definiţie

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Centrului ,,Sfânta Maria” Reşiţa, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, structura organizatorică, numărul de posturi, categoriile de personal şi  finanţarea centrului.

(2) Centrul ,,Sfânta Maria” Reşiţa este o unitate de tip rezidenţial, fără personalitate juridică, care funcţionează în structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin. * Mai mult »

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CENTRULUI ,,BUNAVESTIRE” CARANSEBEȘ

ART. 1 Definiție

 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Centrului ,,Bunavestire” Caransebeș, aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, structura organizatorică, numărul de posturi, categoriile de personal şi finanţarea centrului.

(2) Centrul ,,Bunavestire” Caransebeș, este o unitate de tip rezidențial, fără personalitate juridică, care funcționează în structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin și care are în componență patru servicii sociale și anume: Mai mult »

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CENTRULUI „NERA” ORAVIŢA

ART. 1 Definiţie

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Centrului „Nera” Oraviţa, aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, structura organizatorică, numărul de posturi, categoriile de personal şi finanţarea centrului.

(2) Centrul „Nera” Oraviţa este o unitate de tip rezidenţial, fără personalitate juridică, care funcţionează în structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi care are în componenţă trei servicii sociale şi anume: Mai mult »

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CENTRULUI ,,RAISA” REŞIŢA

ART. 1 Definiţie

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Centrului ”Raisa” Reşiţa, aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, structura organizatorică, numărul de posturi, categoriile de personal şi finanţarea centrului.

(2) Centrul „Raisa” Reşiţa este o unitate de tip rezidenţial, fără personalitate juridică, care funcţionează în structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi care are în componenţă patru servicii sociale şi anume: Mai mult »

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CENTRULUI ,,CASA NOASTRĂ” ZĂGUJENI

 

ART. 1 Definiţie

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Centrului ,,Casa Noastră” Zăgujeni, aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Caraș-Severin, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, structura organizatorică, numărul de posturi, categoriile de personal și finanțarea centrului.

(2) Centrul ,,Casa Noastră” Zăgujeni este o unitate de tip rezidenţial, fără personalitate juridică, care funcţionează în structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi care are în componenţă două servicii sociale şi anume:

– modulul centrul de plasament;

– modulul apartamente.* Mai mult »

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CENTRULUI ,,SPERANŢA” REŞIŢA

 

ART. 1 Definiţie

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Centrului ,,Speranţa“ Reşiţa, aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, structura organizatorică, numărul de posturi, categoriile de personal şi finanţarea centrului.

(2) Centrul „Speranţa” Reşiţa este o unitate de tip rezidenţial, fără personalitate juridică, care funcţionează în structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi care are în componenţă două servicii sociale şi anume:

– modulul centrul de plasament;

– modulul apartamente şi garsoniere (tineri).* Mai mult »

Regulament de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin

 

Capitolul  I. Dispoziţii generale

            Art. 1 (1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, denumită în continuare Direcţie Generală, este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

                         (2) Direcţia Generală asigură, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială, precum şi realizarea măsurilor de specialitate în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. Mai mult »